Olimpinio ugdymo poveikis 6 klasės mokinių dorovinių vertybių raiškai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Olimpinio ugdymo poveikis 6 klasės mokinių dorovinių vertybių raiškai
Alternative Title:
Influence of Olympic education on the development of 6-th grade pupils’ moral values
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2012, Nr. 4 (70), p. 8-14
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTDarbe atkreipiamas dėmesys į olimpinį ugdymą, vieną iš patrauklių ugdymo formų mokykloje. Vertybių įsisąmoninimas laikomas svarbiausia asmenybės sėkmingo ugdymo prielaida. Mokykla tampa svarbia institucija, koncentruojančia dėmesį į mokslo pagrindus, tačiau neišnaudojančia dorovinių vertybių ugdymo galimybių. Tai rodo, kad olimpinio ugdymo, olimpinių idealų ir vertybių suvokimo problema yra aktuali ir šiandien. Tačiau mokslinėje literatūroje stokojama giluminių, sisteminių empirinių tyrimų apie dorovinių vertybių raišką, tam tikslui pasitelkus olimpinį ugdymą. Šiai svarbiai mokslinei problemai reikia gilesnės teorinės ir empirinės analizės, kad būtų galima atsakyti į šiuos klausimus: koks 6 klasės mokinių dorovinių vertybių reikšmingumo pripažinimo lygis, kai taikomas olimpinis ugdymas?; koks 6 klasės mokinių dorovinių vertybių esmės suvokimo išsamumas?; kaip galima veiksmingiau panaudoti olimpinį ugdymą 6 klasės mokinių dorovinių vertybių raiškai? Tyrimo objektas – 6 klasės mokinių dorovinių vertybių raiška, kai taikomas olimpinis ugdymas. Tyrimo tikslas – nustatyti 6 klasės mokinių dorovinių vertybių raišką ir įvertinti olimpinio ugdymo efektyvumą. Tyrimo uždaviniai: atskleisti 6 klasės mokinių dorovinių vertybių raišką kognityviuoju lygmeniu; ištirti olimpinio ugdymo poveikį 6 klasės mokinių dorovinių vertybių raiškai. Tiriamąją imtį sudarė 126 moksleiviai.[...] Tyrimas parodė, kad 6 klasės mokinių dorovinių vertybių pripažinimo kognityviuoju lygmeniu ryškiausi reikšmingumo pokyčiai pasireiškia vertinant savigarbą ir pagarbą, kiek mažiau – paklusnumą ir atsakomybę, o mažiausiai – teisingumą. Matyti, kad eksperimentinės grupės 6 klasės mokiniai gebėjo išsamiau nusakyti dorovinių vertybių esmę, nes jų vertybių suvokimo lygio išraiška – išsami ir labai išsami – išaugo labiau nei kontrolinės grupės mokinių.[...].Reikšminiai žodžiai: Dorovinės vertybės; Mokiniai; Olimpinis ugdymas; Moral values; Olympic education; Pupils; Students.

EN[...] The research aim was to determine 6th grade pupils’ expression of moral values and to measure the efficiency of Olympic education. The research tasks: to reveal the cognitive level of the expression of 6th grade pupils’ moral values; to research the influence of the Olympic education moral values of the expression of 6th grade pupils’. The research method: scientific literature analysis, abstraction and systemization, description of moral values, educational experiment, statistical analysis. The organization of the research: the pedagogical experiment was carried out in four schools of secondary education in Lithuania. The length of the research was one year (2008 - 2009). There was one experimental (E) and one control (C) group in each of the four schools. 126 pupils took part in the pedagogical experiment.[...] The results revealed that the teenagers in the experimental group were able to better define the essence of moral values as their level of awareness of values, i.e. complete and very detailed, increased significantly more than that of the control group students. Therefore, value internalisation of teenagers in the experimental group is higher than in the control group. Therefore, it is very important that teenagers’ value system should be constantly enriched by the search for new ideas to achieve the effectiveness of attempted trials, making use of Olympic education. The research results prove that Olympic education could manifest itself as a multifaceted phenomenon that could have a positive impact on 6th grade pupils’ moral values both in formal and informal educational settings. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43780
Updated:
2022-11-07 15:44:40
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: