12-14 metų mokinių požiūris į kilnų elgesį ir jo raiška sportinėje veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
12-14 metų mokinių požiūris į kilnų elgesį ir jo raiška sportinėje veikloje
Alternative Title:
Attitude of 12-14 year old pupils towards fair play and its expression in sport
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2007, Nr. 3 (49), p. 72-77
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Garbinga sportinė kova; Kilnus elgesys; Paaugliai; Sportinė veikla; Fair play; Fair sport contest; Sport situations; Teenagers.
Keywords:
LT
Kūno kultūra ir sportas / Physical training and sports; Ugdymas / Education; Kūno kultūra / Physical training.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – ištirti 12-14 metų mokinių požiūrį į kilnų elgesį ir atskleisti jo raišką sportinėje veikloje. Tyrime dalyvavo 225 Klaipėdos ir Plungės miesto 12-14 metų mokiniai. Buvo taikomi šie tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, anketinė apklausa, situacijų analizė, statistinė analizė. Tyrimo rezultatai parodė, kad sportine kova žavisi beveik pusė (47,1 %) tiriamųjų. Jiems svarbu žaidėjų kovinė dvasia, ryžtas, varžybų taisyklių laikymasis. Daugiau kaip trečdaliui respondentų (35,1 %) svarbu varžybų rezultatas, nepaisant to, kokiu būdu jis pasiektas. Garbingos sportinės kovos samprata šiuo amžiaus tarpsniu dar nėra pakankamai susiformavusi: 66,3 % mokinių nuomone, sporto varžybose visada reikia gerbti varžovus, kovoti laikantis taisyklių, nesvarbu, koks būtų varžybų rezultatas; 22,0 % mokinių teigė, kad reikia visais įmanomais (net negarbingais) būdais siekti pergalės, 9,6 % pažymėjo, kad iš principo taisyklių reikia laikytis, o 2,1 % nurodė, kad galima ir pažeisti taisykles, jeigu taip nurodo treneris. 78,5 % mokinių nuomone, kilnus elgesys pasireiškia tiek sportinėje veikloje, tiek ir gyvenime.Jie kilnų elgesį supranta kaip pasiaukojimą, sąžiningumą, žaidimo taisyklių laikymąsi, paslaugumą, gailestingumą, atjautą. 13,2 % mokinių kilnų elgesį supranta kaip išdidumą, pasitikėjimą savimi. 8,3 % mokinių pasirinko kilnaus elgesio neapibūdinančias savybes. Atlikus tyrimą nustatyta, kad paauglystės amžiuje dar tik formuojasi paauglių vertybinės nuostatos: kilnaus elgesio, sąžiningos ir garbingos kovos samprata, ir jų apraiškos sportinėje veikloje ir gyvenime. Olimpinis ugdymas suteikia galimybę paaugliams kilnų elgesį ir garbingą sportinę kovą suvokti nedirektyviai – per sporto fenomeną, konkrečiose situacijose ir kartu juos praturtinti prasminėmis sampratomis. [Iš leidinio]

ENResearch aim was to examine 12-14 year old pupils’ attitude towards fair play and to reveal its expression in suggested sport situations. Research methods were as follows: analysis of relevant scientific research, a questionnaire, situational analysis, statistical analysis. 12-14 year old pupils from Klaipėda and Plungė participated in this research. They were selected employing incidental selection method. Value system is only in its development stage during adolescence and the attitude towards fair play in sport and true-life is not stabile. Only about half of the respondents (45.0%) admire a nice sport contest. They appreciate sporting spirit, determination, abidance by rules. Results are the most important in sport for a third of the subjects; others appreciate the possibility to communicate. It was found that the majority (78.5%) of the pupils already understand the essence of fair play, but fair play is still for them only a declarative, not a true value. When the pupils had to evaluate the suggested situation in football competition, only a third (33.3%) of the pupils would react fairly to athletes’ behaviour, others would not react (28.9%) or would pretend (25.3%) that they did not notice it.The analysis of pupils’ attitude towards aggressive behaviour revealed a negative personal position towards it. More than a third (36.2%) of the pupils are interested in watching fights and rows in sport. 28.4% of the pupils totally support aggressive spectators’ behaviour, 43.2% of the pupils tolerate aggressive behaviour, the rest (28.3%) watch it passively. Our further research is focused on the realization of Olympic development in secondary school. This development is based on the formation of teenagers’ qualitatively new values, and it allows to absorb a new experience, which is not blocked by negative emotional experiences, or to transform negative personal position into positive one. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35648
Updated:
2022-11-07 15:44:07
Metrics:
Views: 43    Downloads: 1
Export: