Die Litauische Wolfenbütteler Postille von 1573

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Die Litauische Wolfenbütteler Postille von 1573
Editors:
Gelumbeckaitė, Jolanta, redagavimas [edt]
Publication Data:
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008.
Pages:
2 t
Series:
Wolfenbütteler Forschungen; 118.2, 1-2
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania).
Reviews:
Summary / Abstract:

LTLietuviškas rankraštinis anoniminis 1573 metais Prūsijos kunigaikštystėje sudarytas pamokslų rinkinys „Išguldymas Evangelijų per visus metus“ nuo 1648 metų saugomas Hercogo Augusto bibliotekoje Wolfenbüttelyje (Žemutinė Saksonija, Vokietija) ir tradiciškai vadinamas „Wolfenbüttelio postile“. Šis didžiulis 295 in folio formato lapų kodeksas užima išskirtinę vietą lietuvių kalbos ir kultūros istorijoje. „Wolfenbüttelio postilė“ yra ir pirmas žinomas Prūsijos lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčioms skirtas pamokslų rinkinys. Šis unikalus rankraštis yra vienas išsamiausių ir svarbiausių lietuvių kalbos istorijos dokumentų, liudijančių rašomosios kalbos formavimosi procesą, taip pat žymiai spartesnę nei iki šiol manyta Europos kultūros sklaidą lietuviškai kalbančiuose kraštuose. „Wolfenbüttelio postilės“ leidime pirmą kartą skelbiama spalvota originalo dydžio rankraščio faksimilė ir dokumentinis teksto perrašas su kritiniu tekstologiniu aparatu, taip pat išsami įvadinė studija, kurioje pateikiamas išorinis rankraščio aprašas, teksto sandaros analizė ir teksto sukūrimo, recepcijos bei tyrimo istorija. Teksto komentaruose daugiausia dėmesio skiriama pamokslų tekstų ir Biblijos bei autorių citatų šaltinių nustatymui, sinopsei bei aptarimui, aiškių rankraščio klaidų identifikavimui ir grafinei rankraščio analizei.Reikšminiai žodžiai: Volfenbiutelio postilė; Šaltinio istorija; Tekstologija; Wolfenbutteler Postille; Textual scholarship.

ENThe anonymous Lithuanian manuscript collection of sermons formulated in 1573 at the Duchy of Prussia “Layout of Gospels Throughout a Year” from 1648 is preserved in the library of Duke August in Wolfenbüttel (Lower Saxony, Germany) and traditionally is known as “Wolfenbüttel Postilla”. This huge code consisting of 295 in folio format pages occupies an exceptional place in the history of Lithuanian language and culture. “Wolfenbüttel Postilla” is also the first known collection of sermons devoted to the Evangelical Lutheran churches of Prussia Lithuanians. This unique manuscript is one of the most comprehensive and important historical documents of Lithuanian language, proclaiming the formation procedure of the written language and considerably faster dispersion of European culture in Lithuanian speaking regions. The publication of “Wolfenbüttel Postilla” for the first time introduced a color and original size facsimile of manuscript and documentary text transcription with critical textual apparatus, as well as the exhaustive introductory study, which presents the description of the external manuscript, analysis of the text structure and the text organization, the history of reception and research. In the comments of the text the main attention is paid to the establishment of the resources of sermon texts, quotations of Bible and authors, synopsis and consideration, as well as to the identification of evident mistakes and graphic analysis of the manuscript.

ISBN:
9783447057738
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21562
Updated:
2019-03-12 13:00:14
Metrics:
Views: 38
Export: