[XVII-XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
[XVII-XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika]: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2018, t. 20, p. 353-362
Summary / Abstract:

LTMonografijos tyrimo šaltiniai – šeši įvairios apimties ir pobūdžio XVII –XVIII a. Mažosios Lietuvos dvikalbiai vokiečių–lietuvių kalbų žodynai. Tai du XVII a. šaltiniai – spėjamas pirmasis Prūsijos Kunigaikštystėje parengtas lietuvių kalbos žodynas, anoniminis rankraštinis Lexicon Lithuanicum ir stambus rankraštinis XVII a. antrosios pusės žodynas Clavis Germanico-Lithvana – bei keturi XVIII a. žodynai: pirmasis spausdintas Frydricho Vilhelmo Hako (Friedrich Wilhelm Haack) lietuvių–vokiečių ir vokiečių– lietuvių kalbų žodynas (1730), rankraštinis Jokūbo Brodovskio (Jacob Brodowski) vokiečių–lietuvių kalbų žodynas (lietuvių–vokiečių dalis neišlikusi; iki 1744), 1747 m. išspausdintas Pilypo Ruigio (Philipp Ruhig) lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių kalbų žodynas bei 1800 m. išleistas Kristijono Gotlybo Milkaus (Christian Gottlieb Mielcke) lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių kalbų žodynas. Mažosios Lietuvos žodynams netrūko kalbos istorikų dėmesio, tačiau išskirti tikriausiai reikėtų du tyrėjus – daugelį dešimtmečių dirbusį profesorių Vincentą Drotviną ir vaisingai tradiciją tęsiančią daktarę Vilmą Zubaitienę – jų darbai palengvina tolesnius leksikografijos tyrimus. [Iš teksto, p. 353]Reikšminiai žodžiai: Medicinos terminija; Leksikologija; Žodynai; Mažoji Lietuva; Medical terminology; Leksicography; Dictionaries; Lithuania Minor.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77964
Updated:
2019-06-26 14:51:28
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: