Petriukas - šiuolaikinių anekdotų triksteris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Petriukas - šiuolaikinių anekdotų triksteris
Alternative Title:
Petriukas as trickster of the modern anecdotes
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2008, 36, p. 143-153
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – šiuolaikiniai anekdotai apie Petriuką. Naudojamasi Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros rankraštyne (VDU ER) saugoma medžiaga. Darbo tikslas – parodyti triksteriškuosius Petriuko bruožus, triksterį apibrėžiant kaip mitinį pokštininką. Siekiant atskleisti triksteriškąją Petriuko prigimtį, nagrinėjami tekstai lyginami tiek su apibendrintais archajinių naratyvų modeliais, tiek su konkrečiais tradicinio folkloro žanrais. Kadangi Petriukas, kaip ir mitinis triksteris, yra komiškas personažas, kartais atkreipiamas dėmesys ir į juoko kūrimo būdus. Tyrimo metodai – aprašomasis, lyginamasis, interpretacinis. Straipsnio autorė daro tokias išvadas: 1. Šiuolaikiniuose anekdotuose apie Petriuką atpažįstame archetipines herojaus paveikslo ir naratyvų schemas. 2. Triksterį ir anekdotų Petriuką suartina du esminiai jų veiklos varikliai: maitinimasis ir erotiškumas. 3. Petriuko prigimties chtoniškumas ir demoniškumas taip pat leidžia jį gretinti su triksteriu. 4. Atitikdamas triksteriškąją prigimtį Petriukas nepaiso jokių moralinių ir visuomeninių apribojimų – tai ypač rodo jo elgesys su mirusiaisiais ir seksualiniai polinkiai. 5. Kaip ir triksteris, Petriukas atlieka mediatoriaus funkciją: jis savas, primenantis tikrą vaiką, ir svetimas, panėšintis į monstrą. Petriuko paveiksle įkūnyta išskirtinis kvailumas ir stebinantis gudrumas, bet dažniausiai riba tarp jų nutrinama. Petriukas naikina perskyras tarp vaikų ir suaugusiųjų, tarp namų ir mokyklos. 6. Savitų atspalvių Petriuko paveikslui suteikia jo vaikiškas naivumas.Reikšminiai žodžiai: Šiuolaikiniai anekdotai; Petriukas; Vaikas; Triksteris; Modern anecdotes; Petriukas; Children; Trickster; šiuolaikinis anekdotas; Personažas vaikas; Mitinis naratyvas; Komizmas; Contemporary anecdote; Personage - child; Mythic narative; Comism.

ENThe subject of investigation comprises the modern anecdotes about a kid named Petriukas, enjoying great popularity both among children and grown-ups. The author analyzes materials accumulated at the Department of Ethnology and Folkloristics of the Kaunas Vytautas Magnus University. While discussing the trickster-like characteristics of Petriukas, the main attention is paid to his relations with different communities, i.e. family and school. As revealed by the investigation, archetypical patterns of the hero's image and narratives can be recognized also in the anecdotes about Petriukas. Both trickster and Petriukas in the anecdotes can be characterized by two main similar moving forces of their activity, namely, nutrition and eroticism. The chthonic and demonic character of Petriukas also allows comparing him with the archetypical trickster. According to his trickster-like nature, Petriukas disregards all kinds of moral and social restraints, which is particularly vividly displayed by his attitude towards the deceased and his sexual appetites. Just like the trickster, Petriukas performs the function of mediation: i.e. he is a homeboy, quite like a real kid, but also alien and monstrous; his image embodies both exceptional stupidity and amazing cunning; although most frequently the boundary between such opposites is erased, making Petriukas the one who eliminates distinctions between children and grownups, between home and school. The child-like naivety also lends certain peculiar traits to the image of Petriukas. [From the publication]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21522
Updated:
2018-12-17 12:21:27
Metrics:
Views: 73    Downloads: 8
Export: