Lietuvos etnografinių regionų atstovai šiuolaikiniuose anekdotuose: suvalkiečio ir žemaičio įvaizdis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos etnografinių regionų atstovai šiuolaikiniuose anekdotuose: suvalkiečio ir žemaičio įvaizdis
Alternative Title:
Representatives of Lithuanian ethnographical regions in contemporary anecdotes: images of suvalkietis and žemaitis
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2012, t. 14, p. 39-50. Regionas: laikas, erdvė, žmonės
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTNūdien anekdotai yra populiariausias tradicinio folkloro žanras, taigi, kartu ir labiausiai prisitaikantis. Anekdotai linkę telktis į ciklus pagal dominuojančius veikėjus. Vieni iš tokių veikėjų - etnografinių regionų atstovai, tad šio tyrimo objektas - šiuolaikiniai anekdotai apie suvalkiečius ir žemaičius. Tyrimo imtis - per pastaruosius 20 metų surinkti anekdotai. Straipsnio tikslas - atskleisti suvalkiečio bei žemaičio įvaizdį šiuolaikiniuose anekdotuose. Aptariamos anekdotuose minimos šių personažų stereotipinės charakterio ypatybės, vyraujančios anekdotų temos, ieškoma etnografinių savitumų. Anekdotai kuriami naudojant visuomenei aktualius personažus, todėl anekdotų apie etnografinių regionų atstovus gausa rodo, kad jie vis dar svarbūs šiuolaikinėje visuomenėje. Suvalkietis šiuolaikiniuose lietuvių anekdotuose - racionalus, apsukrus, blaiviai mąstantis, neretai visiškai atsiribojantis nuo jausminės pusės žmogus. Tik retais atvejais išskiriamas jo jautrumas, tačiau suvalkietiškas jautrumas taip pat siejamas su taupumu. Galima sakyti, jog suvalkietis - tarsi racionalioji lietuvio pusė. Išskirtinė tarmė tampa bene pagrindiniu žemaičio bruožu, linksniuojamu anekdotuose. Esama net atskiros žemaitiškai užrašytų ir pasakojamų anekdotų grupės. Kartu žemaitis - tai niekur neskubantis, turintis savo nuomonę žmogus. Istorinė patirtis taip pat minima anekdotuose, kuriuose vieni pagrindinių veikėjų - žemaičiai. Etnografiniai elementai šiuose anekdotuose netampa esminiu faktoriumi. Paminėtina linksniuojama žemaičių tarmė, kai kurie architektūriniai įvardijimai ar tradiciniai verslai. Etnografiškumas siejamas su kaimietiškumu, nuovokos stoka, susidūrus su šiandienos pasaulio aktualijomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anekdotai; Anekdotas; Komiškumas; Lietuviai; Regionas; Stereotipai; Suvalkietis; Šiuolaikinis įvaizdis; Žemaitis; Anecdote; Anecdotes; Comical; Contemporary image; Lithuania; Lithuanians; Region; Stereotypes; Suvalkietis; Žemaitis.

ENNowadays anecdotes are the most popular and the most flexible genre of traditional folklore. Anecdotes can be grouped according to dominant characters. One of such characters is a representative of Lithuanian ethnographical regions, so, the object of this article is suvalkietis (Southwest Lithuanian) and žemaitis (Samogitian) in contemporary jokes. The anecdotes have been collected during the last 20 years. The aim of the article is to reveal the images of suvalkietis (Southwest Lithuanian) and žemaitis (Samogitian) in contemporary anecdotes. Stereotypical characteristics, themes, ethnographical peculiarities of the anecdotes are discussed. Anecdotes are created using characters that are relevant for a society. The abundance of anecdotes about representatives of Lithuanian ethnographical regions shows that ethnographical regions are still important for modern society. Suvalkietis (Southwest Lithuanian) is lean, rational, shifty, clear-minded, and not sentimental. Sentimentality as a characteristic feature appears very rarely, but it is also related to economy of suvalkietis. It could be said that suvalkietis (Southwest Lithuanian) is a rational part of Lithuanian. Exceptional dialect becomes the main feature of žemaitis (Samogitian) that is mentioned in anecdotes. There is also a particular group of anecdotes that are written and told in samogitian dialect. Stubbornness and slowness are also mentioned as quite common characteristics of žemaitis (Samogitian). Historical experience is also mentioned in anecdotes about žemaičiai (Samogitians). Ethnographical elements are not the main factor in these anecdotes. Besides Samogitian dialect (that was mentioned earlier) some architectural naming and traditional trades are mentioned. Ethnographical features are related to provincialism or lack of wit. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44331
Updated:
2018-12-17 13:24:11
Metrics:
Views: 102    Downloads: 10
Export: