Krikščioniškos tematikos humoras internetiniame forume "army777.lt"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krikščioniškos tematikos humoras internetiniame forume "army777.lt"
Alternative Title:
Christian humour in the internet forum "army777.lt"
In the Journal:
Grupės ir aplinkos. 2012, 3, p. 93-113
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anekdotai; Internetinis forumas; Internetinis forumas, anekdotai, vaizdinis folkloras, religija, krikščionybė,; Krikščionybė; Religija; Vizualinis folkloras; „army777.lt“; Anecdotes; Army777.lt; Christianity; Internet Forum; Internet forum, anecdotes, visual folclore, religion, christianity, „army777.lt“; Religion; Visual folklore.
Keywords:
LT
Anekdotai; army777.lt; Internetas / Internet; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Liaudies kultūra / Folk culture; Religija / Religion; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas internetinis forumas „army777.lt“ (prieiga per internetą: www. army777.lt/forum), čia aptinkami krikščioniškos tematikos tekstiniai ir vaizdiniai anekdotai. Siekiama supažindinti su įvairiu folkloru, gyvuojančiu internetiniame forume, pristatyti išryškėjančius socialinius ir kultūrinius kontekstus. Tiriamą virtualią bendruomenę sudaro įvairių subkultūrinių bendrijų atstovai, tačiau nors juos vienija tos pačios vertybės, išryškėja skirtingas individų humoro jausmas. Tai, kas vieniems juokinga, kitiems kartais pasirodo šventvagiška. Anekdotuose gausu ironijos, mėgstamas juodas humoras, nepaisoma autoritetų. Nagrinėjant krikščioniškus anekdotus pastebėta, kad tekstiniai kūriniai daugiausia byloja apie dvasininkijos luomą, o vaizdiniai – apie svarbiausią krikščioniškosios religijos figūrą – Jėzų Kristų. Ir tekstiniuose, ir vaizdiniuose anekdotuose nenutolstama nuo kasdienio gyvenimo, mėgstama biblines scenas perkelti į dabartį, o sakralumą – racionalizuoti. Internetinis forumas „army777.lt“ išlaiko pagrindinius skaitmeninės erdvės bruožus: oralumą, vaizdinių jaustukų gausą, itin dažną anglų kalbos vartoseną, tarpkultūriškumą. [Iš leidinio]

ENThe object of this article is the internet forum "army777.lt" and Christian textual and visual anecdotes that can be found in this forum. The aim of this paper is to introduce the folklore of the internet forum "army777.lt" and to reveal social and cultural contexts. Members of different subcultures belong to this virtual community. Despite the fact that the same values unite these people, they have different sense of humour. That is why some anecdotes seem to be funny for some visitors of the forum; to other visitors it seems to be sacrilegious. Irony, black humour and disregard of authority are popular. It was revealed that textual anecdotes usually take into consideration a caste of clergy. Meanwhile, the most part of visual anecdotes tells about the main figure of Christianity, Jesus Christ. Textual and visual anecdotes do not digress from ordinary life. It is common to transfer the scenes from the Bible to the modern world or rationalize the sacramental issues. The basic attributes of digital space in the internet forum "army777.lt" are sustained: oral writing, vast variety of visual interjection, frequent usage of English and intercultural expressions. [From the publication]

ISSN:
2029-4182
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58650
Updated:
2018-02-13 15:44:25
Metrics:
Views: 37    Downloads: 2
Export: