Church history in Lithuania - a new approach towards institutions, contents and methods

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Church history in Lithuania - a new approach towards institutions, contents and methods
In the Book:
Kirchen- und Kulturgeschichtsschreibung in Nordost- und Ostmitteleuropa : Initiativen, Methoden, Theorien / Rainer Bendel (Hg.). Berlin: Lit, 2006. P. 173-180. (Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa ; Bd. 2)
Keywords:
LT
18 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Istoriografija / Historiography; Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTBažnyčios istorijos tyrimų Lietuvoje pradžia sietina su XX a. per. lietuvių ir lenkų istorikų tyrimais. Jų pradėtas darbas buvo nutrauktas 1945 m. Bažnyčios istorijos tyrimus tęsė emigravę istorikai – Romoje veikė Lietuvos Bažnyčios istorijos institutas ir Lietuvių katalikų mokslo akademija. Tuo tarpu Lietuvoje 1945 – 1990 m. Bažnyčios istorijos tyrimuose buvo leidžiama vos keletas siužetų: Lietuvos christianizacija, protestantų reforma bei katalikų Bažnyčia ir lietuvių nacionalinis judėjimas carinėje Rusijoje. Situacija pakito po 1990 m. Nors ir šiandien nė viena mokslo institucija neturi Bažnyčios istorijos tyrimų programos, tačiau visuose juose yra pavienių istorikų, dirbančių šioje srityje. Ne vienas toks istorikas dirba Lietuvos istorijos institute. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete jau parengtos ir rengiamos disertacijos, liečiančios Bažnyčios istorijos problematiką. Bažnyčios istorijos kursai skaitomi Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete bei Klaipėdos universiteto Istorijos fakultete. Vilniaus dailės akademija organizuoja informacijos apie Žemaičių vyskupijos parapijas rinkimą. Čia veikiantis Meno istorijos institutas rengia darbus apie bažnytinio meno paveldą Lietuvoje. Panašia veikla užsiima Meno ir kultūros instituto darbuotojai. Paminėtina privati „Naujojo Židinio - Aidų“ leidėjų iniciatyva leisti tęstinį leidinį Fontes Ecclesiastici Historiae Lithuaniae. Jaučiamas Bažnyčios istorijos tyrimus koordinuojančio centro trūkumas, jaučiama sovietmečiu įtvirtintos chronologijos inercija – beveik netyrinėjamas viduramžiai ir XVIII a.Reikšminiai žodžiai: Katalikų Bažnyčia; Istoriografija; Religija.

ENThe study of the church history in Lithuania dates back to the twentieth century and is based on the studies of Lithuanian and Polish historians. Their work was interrupted in 1945. Later on, émigré historians continued the study of the church history in Rome, where the institute of the Lithuanian church history and the Catholic Academy of Lithuania was operating. Meanwhile, the church studies in Lithuania in 1945 – 1990, covered just a few fields: Christianisation of Lithuania, the protestant reform and the catholic church and the national movement in Lithuania under Tsarist Russia. After 1990, the situation changed and today even though there is no educational institution with a programme of studies of the church history, all of them have separate historians working in this field. Some of them work in the Institute of History of Lithuania. The faculty of history of Vilnius University have prepared thesis related to the problem of the Church history. Lectures on the church history are given in the faculty of theology at Vytautas Magnus University in Kaunas and in the faculty of history at Klaipėda university. The Academy of Arts in Vilnius is also collecting information about the parishes of the Samogitian diocese. The Institute of Art History at the Academy compiles works on the church art heritage in Lithuania. Similar work is being done by workers of the Institute of Arts and Culture. A private initiative raised by the publishers of the monthly magazine Naujasis Židinys – Aidai to publish Fontes Ecclesiastici Historiae Lithuaniae should also be mentioned.

ISBN:
3825861783
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3649
Updated:
2014-08-14 21:03:34
Metrics:
Views: 27
Export: