Konfliktų valdymas viešajame sektoriuje: teisinės ir organizacinės problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konfliktų valdymas viešajame sektoriuje: teisinės ir organizacinės problemos
Alternative Title:
Conflict management in public sector: the legal and organizational problems
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 33 (25), p. 15-29
Keywords:
LT
Konfliktų valdymas; Organizacinės problemos; Teisinės ir organizacinės problemos; Teisinės problemos; Viešasis sektorius.
EN
Conflict management; Legal issues; Organizational issues; Public sector; The legal and organizational problems.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas specializuotos taikinamosios veiklos atsiradimas Lietuvoje ir plėtros galimybės. Ši veikla, jau dešimtis metų praktikuojama demokratinėse visų žemynų valstybėse, pasižymi svariu konstruktyvumu, kurio dėka įtampos, ginčai ir konfliktai valdomi ir sprendžiami visiškai arba iš dalies išvengiant smurto, alinančios kovos, medžiaginių ir moralinių nuostolių. Suprantama, konfliktų sprendimas ir valdymas, kad ir kokį aukštą profesinį lygį būtų pasiekęs, nėra atskirtas nuo bendrosios visuomeninių santykių kultūros, kuriai būdinga pagarba įstatymams, pilietinė atsakomybė, tolerancija, bendruomeniškumas. Straipsnyje susitelkta ties konfliktais viešajame sektoriuje, kuriuos susidūrimo dalyviams arba trečiajai jėgai kryptingai veikti sunku dėl viešojo gyvenimo specifikos. Tačiau praktika rodo, o konfliktų ekspertizės patvirtina, kad įmanoma sukurti ir naudoti teisinius, organizacinius bei moralinius mechanizmus konfliktams viešajame sektoriuje suvaldyti. Apžvelgiami kai kurie Lietuvos įstatymai, viešojo administravimo epizodai vertinant šių dienų taikinamąją veiklą. Aptariamos tolesnės jos plėtros problemos ir kai kurios skatinančios priemonės. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the origin of specialized conflict resolution activities in Lithuania and its development possibilities. This constructive activity existing a few decades in democratic countries of all continents helps to avoid or lessen violence, exhausting struggle, material and moral losses. It is understood, that conflict resolution and management even if it has reached a very high professional level, is never abstracted from the culture of common social relations, which bases itself on respect towards law, civic responsibility, tolerance, community membership. The article concentrates towards conflicts in the public sector, which are difficult to effect by the third power because of the specifics of the public life. However the practice shows and conflict expertise also proves that it is possible to create and use legal, organizational and moral mechanisms to deal with the conflicts in the public sector. Some Lithuanian laws, episodes of public administration are reviewed estimating today's activities in conflict management. The problems of development of conflict management practices and some stimulating steps are discussed. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35279
Updated:
2018-12-17 11:04:08
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: