The Making of modern Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Making of modern Lithuania
Publication Data:
London ; Routledge, 2009.
Pages:
xxvii, 176 p
Series:
BASEES/Routledge series on Russian and East European studies; 56
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Preface — Abbreviations — Introduction — Imperial periphery: Lithuanian provinces in late nineteenth century — Social and economic conditions — Russification — The temperance movement and the rise of literacy — The 'patriotic movement' of the Lithuanian gentry — Provincials in the empire: the birth of the intelligentsia — Question of origins — Demographic and occupational features of the intelligentsia — Generational conflict: sons versus parents — The intelligentsia as a student movement — Geographical displacement, centres of patriotic activity and 'the lost intelligentsia' — Ausra and Varpas: first communities of the literati — Political fragmentation before 1905 — The making of the urban elite — The Lithuanian intelligentsia between the city and the country — In search of the city: the emergence of the intelligentsia's community in Vilna — The impact of Vilniaus zinios — In search of the people: the intelligentsia in the 1905 revolution — Revolution: nationalist or social? — Social unrest and the patriotic elite prior to the All-Lithuanian assembly — The Lithuanian intelligentsia and non-Lithuanian elites in 1905 — The intelligentsia and peasants in the All-Lithuanian assembly — In the wake of the assembly — In search of national brides: the intelligentsia and the women's issue — The origin of the women's debate — Theory versus practice: experimental marriages, politics of bachelorhood and gentry salons — From the making of nation-mothers to patriotic friendships — Women's politics after 1905 — The making of national culture: the intelligentsia and politics of culture, 1906-1914 — Cultural nationalism and nation-making — The period of 'cultural work': general features and the issue of leadership — The intelligentsia and writing — Disciplinary cultural strategies — War, displacement and nation-building —Early responses to war and the spread of the idea of independence — Refugee politics: forging a national community — Journey to homeland: repatriation and nation-making — Conclusions — Notes — Bibliography — Index.
Keywords:
LT
19 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Judėjimai / Movements; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Pabėgėliai / Refugees.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje apžvelgiama lietuvių nacionalinio sąjūdžio istorija 1880–1918 m., analizuojama lietuviškojo nacionalizmo genezė. Tyrimas grindžiamas sociologų bei istorikų Erico Hobsbawmo, Benedicto Andersono, Ernesto Gellnerio, Miroslavo Hrocho įžvalgomis apie inteligentijos vaidmenį formuojant tautą. Pateikiamas platus ekonominės bei socialinės Lietuvos raidos po baudžiavos panaikinimo kontekstas, apžvelgiama krašto rusinimo politika, blaivybės judėjimas ir gyventojų raštingumo statistika, romantinių XIX a. rašytojų vaidmuo formuojant istorinę savimonę. Atskiras skyrius skirtas sekuliariosios lietuvių inteligentijos raidai, analizuojami jos atsiradimo bei brandos faktoriai (studijos, draugijos, spauda, partijos ir kt.), specifinė padėtis Lietuvos miestų bendruomenėje, 1905 m. revoliucijos (Didžiojo Vilniaus Seimo) politinės patirtys. Aptariama "moterų klausimo" svarba ir moterų emancipacija, jų politinės aspiracijos. Apžvelgiama lietuvių inteligentijos kultūrinė veikla ir kultūros sklaidos visuomenėje 1906–1914 m. strategijos, jų vaidmuo tautos formavimo projekte. Analizuojama inteligentijos politinis spektras, veikla Pirmojo pasaulinio karo metais, pastangos telkti ir organizuoti į Rusiją pasitraukusius lietuvius karo pabėgėlius, akcentuojama įvykių Rusijoje svarba konsoliduojant tautą. Modernios visuomenės raidos pagimdytas lietuvių nacionalizmas yra svarbus ir nacionalinių bei politinių judėjimų šiuolaikinėje Rytų Europoje pažinimui.Reikšminiai žodžiai: Rusijos imperija (Russian Empire); Lietuvių inteligentija; Nacionalinis judėjimas; Tautos lyderiai; Modernizacija; Etninė grupė; Moterų judėjimas; Russian empire; Lithianian intelligentsia; National movemenet; Nations leaders; Modernization; Ethnich group; Modernieji nacionalizmai; women's movemet; Lietuvių tautos formavimasis; Tautinė kultūra; Politinė kultūra; Tautinis identitetas; Inteligentija; Moterų klausimas; Miestų elitas; Lietuvos provincija.

ENThis book is an attempt to offer a social and cultural analysis of the Lithuanian patriotic elite, their mentalities and efforts to forge links with society. It explores a history of the Lithuanian national movement from its origins in the 1880s to the emergence of an independent state in 1918. This was a period when a concept of 'modern Lithuania' became constituted, first as a nation and later as a state project. The key role in this process was played by the Lithuanian intelligentsia, who claimed the role of the nation's leaders from the early days of their movement. In this book author's focus is largely on the nationalist intelligentsia, as theorists of nationalism such as A. D. Smith, E. Gellner, B. Anderson, M. Hroch and others understand them. Structurally, the book focuses on four major historical developments: the birth of the first communities of the secular Lithuanian patriots in the 1880s; the impact of the 1905 revolution; the period of 'national cultural work' during 1906-1914; and the years of wartime population displacement between 1915 and 1918. These were the four critical moments that shaped and determined the social, political and cultural character of the Lithuanian intelligentsia and the Lithuanian movement in general. The book's conclusion that Lithuanian nationalism is a construct emerging from modern social forces is highly significant for understanding nationalism and contemporary political developments in Eastern Europe more generally.

ISBN:
0415454700; 9780415454704
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21032
Updated:
2020-11-27 18:13:11
Metrics:
Views: 125    Downloads: 2
Export: