Universiteto dėstytojų profesionalizacijos eskizas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universiteto dėstytojų profesionalizacijos eskizas
Alternative Title:
Schetch of the university lecturers’ professionalization
In the Journal:
Andragogika. 2012, Nr. 3, p. 48-66
Keywords:
LT
Profesionalizacija; Profesionalumas; Universiteto dėstytojų veiklos struktūra.
EN
Professionalism; Professionalization; University lecturers operational structure.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama universiteto dėstytojų profesionalizacija jų veiklos sričių (struktūros) ir profesionalumo kontekste. Remiantis užsienio šalyse atliktais moksliniais tyrimais, nustatytos ir analizuotos daugumai universitetų būdingos dėstytojų veiklos sritys: dėstymas, moksliniai tyrimai, vadovavimas magistrantų bei doktorantų moksliniams darbams, paslaugos, teikiamos universitete ir už jo ribų bei profesinis tobulėjimas. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugiadimensė universiteto dėstytojų veiklos struktūra suponuoja naujas jų profesionalumo / profesionalizacijos reikmes. Todėl kyla būtinybė peržvelgti universiteto dėstytojų profesionalumo vystymo galimybes. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses professionalization of university teachers in the context of their activity areas (structure) and professionalism. Based on foreign scientific researches, the areas of teachers’ activities typical of most universities were identified and analysed: teaching, scientific research, supervision of master and doctoral theses, services provided at and outside university as well as professional development. It should be noted that the multidimensional structure of the activities of university teachers supposes their new professionalism/professionalization needs. The necessity thus arises to review the possibilities of the development of university teachers’ professionalism.

ISSN:
2029-6894
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44249
Updated:
2018-12-17 13:23:57
Metrics:
Views: 54    Downloads: 1
Export: