Krepšinio sporto mokyklų moksleivių socialinių įgūdžių ugdymo ypatumai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krepšinio sporto mokyklų moksleivių socialinių įgūdžių ugdymo ypatumai: disertacija
Alternative Title:
Specific features of cultivating social skills of school-children from basketball sport schools
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
234 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Lietuvos kūno kultūros akademijoje. Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos kūno kultūros akademija, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Peculiarities of training social skills in schoolchildren of basketball sport schools Šiauliai, 2005 29 p
Summary / Abstract:

LTSportuojančių moksleivių socialinių įgūdžių ugdymas aktualus tuo, kad šiuolaikiniame sporte neskiriama pakankamai dėmesio harmoningo sportininko asmenybės sklaidai (Столяров, 1999). Pasak D. Covrig (1996), sportinė veikla gali padėti išmokti bendrauti su bendraamžiais, bendradarbiauti, keistis vaidmenimis, turimomis žaidimo priemonėmis. Todėl galima manyti, kad socialiniai įgūdžiai, kurie yra įgyjami sportinėje veikloje, gali būti perkeliami į kitas gyvenimo sritis, gali skatinti harmoningos asmenybės tapsmą. Hipotezė. Keliama prielaida, kad po ugdymo programos, pagrįstos kompleksiniu socialinių įgūdžių ugdymo modeliu, krepšinio sporto mokyklų moksleivių socialiniai įgūdžiai yra aukštesnio lygio. Tiriamieji ir tyrimo organizavimas Ugdomajam eksperimentui naudojantis atsitiktinės serijinės atrankos principu sudaryta eksperimentinė 26 moksleivių grupė ir kontrolinė 28 moksleivių grupė. Konstatuojamojo tyrimo metu buvo tiriami Lietuvos miestų 274 žaidžiantys krepšinį moksleiviai, taip pat rajonų 133 žaidžiantys krepšinį moksleiviai. Tyrimas pradėtas 2003 metais, o baigtas – 2004 metais. IŠVADOS Ugdomuoju eksperimentu nustatytas socialinių įgūdžių ugdymo programos poveikis krepšinio sporto mokyklų moksleivių socialiniams įgūdžiams: eksperimento metu taikytos pedagoginio poveikio priemonės darė statistiškai patikimą (p<0,05) poveikį esminių, situacinių, dorovinių, varžybinių bei varžybinių socialinių psichologinių įgūdžių lygiui: po ugdomosios programos įgūdžių lygis pakilo. [Iš leidinio]

ENThe development of social skills for the athlete students is relevant, because the insufficient attention is dedicated to the harmonious development of an athlete’s personality in contemporary sports (Столяров, 1999). According to D.Covrig (1996), sports can help in acquiring the skills of communication, collaboration, exchange of the roles and sharing of existing means of the game. Thus it can be implied, that the social skills acquired within the practice of sports, can be transferred to other areas of life and can stimulate the personality development. It is assumed that after the application of the training program, based on the complex model of the development of social skills, the social skills of the students of specialized basketball schools reach higher level. Objects and organization of research The experimental group 26 students and control group of 28 students was comprised for this research using the method of random serial selection. 274 students from Lithuanian cities, who actively practice basketball and 133 students from the regions were studied during the indicated research. The research commenced in 2003 and concluded in 2004. CONCLUSIONS The impact of the social skills' training program on the students of basketball schools is observed using the developmental experiment. The means of pedagogical influence used during the experiment had statistically significant (p<0,05) effect on the level of basic, situational, moral, competitive and social-competitive psychological skills. After the application of the' training program, the level of skills has risen.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10542
Updated:
2022-02-07 20:09:29
Metrics:
Views: 64
Export: