Late prehistoric societies and burials in the Eastern Baltic

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Late prehistoric societies and burials in the Eastern Baltic
Alternative Title:
Bendruomenės ir laidosena vėlyvojoje Pabaltijo priešistorėje
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2013, t. 19, p. 177-194
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LTVėlyvosios priešistorės ar ankstyvųjų viduramžių apžvalga, t. y. XII a., laidojimo apeigos ir jų interpretacija, kaip ir buvo numanyta šiame straipsnyje, iš pirmo žvilgsnio rodo buvus ganėtinai panašų visuomenės struktūros vaizdą. Akivaizdu, kad istorikai, rašydami tradicinę Lietuvos ir Latvijos istoriją iki susiformuojant ankstyvosioms valstybėms, nurodo, kad šios vietos buvo apgyventos etninių baltų. Tuo tarpu Estijos ir Suomijos archeologai, bent jau iki 1990 m., nurodo net iki ХII a. tarp šiose teritorijose gyvenusių bendruomenių egzistavus egalitarinę socialinę struktūrą. Nors skirtingas kultūrinis fonas ir besiskiriančios tautinės tapatybės galėjo slypėti po šiomis aukščiau archeologų pateiktomis prielaidomis, būtų sunku nuneigti, kad XII a. bendruomenės rytiniame Baltijos regione iš tiesų buvo skirtingos keletu aspektų. Šis požiūris gali būti grindžiamas tik pasitelkus archeologinių tyrimų duomenis. Visgi šie skirtumai, matyt, turėtų būti paaiškinami egzistavusiais kultūriniais skirtumais o ne skirtingais tam tikrais bendruomenių hierarchijos vystymosi etapais. Galima manyti, kad skirtinga vėlyvosios priešistorės visuomenės struktūros interpretacija, gali būti paaiškinama susidariusia skirtinga tyrinėjimų situacija Estijos ir Latvijos archeologinėje literatūroje priešistorinės visuomenės raidos struktūra buvo intensyviai aptariama paskutiniais dviem dešimtmečiais. Straipsnyje autorė teigia, kad jos keliamos problemos nepatraukė tyrinėtojų dėmesio, bent jau publikacijose, kuriose archeologiniais metodais tyrinėjami senovės Žiemgalos, Žemaitijos ar kiti regionai, kurie vėlesniais laikais priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Archeologiniai radiniai; Bendruomenės; Egalitarizmas; Kapai; Kapinės; Kultūra; Pietryčių Pabaltijys; Priešistorinės bendruomenės; Priešistorinės visuomenės; Rytų Baltijos regionas; Rytų Pabaltijys; Socialinė stratifikacija; Visuomenė; Vėlyvasis geležies amžius; Archaeological finds; Burials; Cemetry; Culture; East Baltic region; Eastern Baltic; Egalitarianism, Social stratification; Late Iron Age; Prehistoric societies; Societies; Society; Southeastern Baltic region.

ENArticle deals with burial customs in culturally varied regions in the eastern Baltic, comparing them with an interpretation of Late Prehistoric society. Social analyses, which up to recent times were predominantly based on written sources and evolutionary ways of thinking, suggest somewhat different social systems for the culturally diverse regions of the eastern Baltic. However, at first glance, this cannot be seen in the archaeological evidence, including burials. The discussion in this article subjects some particular features of burial customs to closer consideration: representativeness, collective versus individual attitudes and gender aspects. The results suggest that societies were hierarchical both in the southern and northern parts of the eastern Baltic, but power was arranged in different ways. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52585
Updated:
2020-09-15 15:33:47
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: