Būsimųjų kineziterapeutų empatiškumo tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų kineziterapeutų empatiškumo tyrimas
Alternative Title:
Analysis of future kinesitheraphists' empathy
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2012, Nr. 2 (68), p. 23-28
Keywords:
LT
Empatija; Empatiškumo lygis; Kineziterapeutas; Studentas.
EN
Empathy; Empathy level; Kinesitherapist; Student.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas būsimųjų kineziterapeutų empatiškumas, nustatomas lygis. Tyrime dalyvavo 356 respondentai: 64 Šiaulių universiteto dieninio studijų skyriaus I ir IV kurso specialiosios pedagogikos-kineziterapijos studentai ir 292 Kauno kūno kultūros akademijos dieninio studijų skyriaus I, II, III ir IV kursų kineziterapijos studentai. Empatiškumas buvo tirtas pagal A. Mechrabyeno, N. Epšteino metodiką. Buvo siekiama nustatyti I, II, III ir IV kurso studentų empatiškumo lygį. I, II, III, IV kurso studentų empatiškumo tyrimo rezultatai buvo lyginami įvairiais aspektais: mieste, miestelyje ir kaime gyvenusių respondentų empatiškumo lygiai, priklausomybė nuo lyties ir amžiaus. Analizuojant tyrimo duomenis buvo siekiama nustatyti, ar kinta būsimųjų kineziterapeutų empatiškumo lygis studijų metu. Tyrimo rezultatai parodė, jog aukšto ir vidutinio empatinio lygio studentų yra beveik tolygiai, be to, būsimieji kineziterapeutai turi didelį empatiškumo potencialą, t. y. suvokia savo ir kitų jausmus, yra atviri ir tolerantiški kitų nuomonei, pasaulėžiūrai, nuoširdūs ir norintys padėti kitiems. Būsimųjų kineziterapeutų empatiškumo lygmuo turi tendenciją svyruoti studijų metu. Daugėja vidutinio empatijos lygio studentų, o žemo empatiškumo lygio studentų skaičius turi tendenciją kasmet mažėti, tik paskutiniuose kursuose jis išlieka nepakitęs. III kurse daugiausia aukšto empatiškumo lygio studentų, o II kurse – vidutinio empatiškumo studentų. Žemas empatiškumo lygis būdingas I kurso studentams. Darome prielaidą, jog studijuojant pedagogines, psichologines ir sociologines disciplinas bei atliekant praktiką studentų empatiškumas kasmet šiek tiek turėtų didėti. Pastebėta empatiškumo priklausomybė nuo vietos, kurioje studentai gyveno prieš studijas: aukščiausias empatiškumo lygmuo buvo nustatytas daugumai studentų, atvykusių iš kaimo vietovių; [...]. [Iš leidinio]

ENArticle analyzes the empathy of future kinesitherapists and establishes its level. 356 respondents participated in the research: 64 students of 1st and 4th year full-time special needs educationkinesitheraphy studies of Šiauliai University and 292 students of 1st, 2nd, 3rd, and 4th year full-time kinesitheraphy studies of Lithuanian Academy of Physical Education. A. Mechrabian and N. Epstain methods were applied to analyze the empathy. It was aimed to reveal the level of empathy in 1st, 2nd, 3rd, and 4th year students. The results of 1st, 2nd, 3rd, and 4th year students’ empathy level research were compared in regard to different aspects: level of empathy among city, small-town and rural areas residents, among persons of different sex and age. When analyzing research data the goal was to establish whether the level of future kinesitheraphists had been varying during the study years. Research results have revealed the empathy level of students with high and average emphatic level to vary gradually; additionally, future kinesitherapists had strong potential for empathy growth, i. e. they realized their and others feelings, were open and tolerant to others opinion and world-view, were sincere and willing to help.Future kinesitherapists’ empathy level has a tendency to fluctuate during their studies. There is a growing number of students with average empathy level; and the number of students with low empathy level has a tendency to decrease yearly; exclusively in the last studying years it stays unaltered. The 3rd year studies distinguish by the largest number of student with high empathy level and the 2nd year studies – with average empathy level students. The low empathy level is typical to the 1st year students. We presume that students’ empathy level should slightly grow year by year due to the learning of such disciplines as pedagogy, psychology, and sociology as well as due to the internships. Empathy dependence on students’ living place before the studies has been noticed: the highest empathy level was identified in students who came from rural areas; slightly lower empathy level – in students who came from city areas; slightly lower empathy level identified in students from small towns. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42173
Updated:
2018-12-17 00:00:51
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: