Komandinio darbo diagnostikos, naudojant testą Team Pulls, galimybės smulkaus ir vidutinio verslo organizacijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komandinio darbo diagnostikos, naudojant testą Team Pulls, galimybės smulkaus ir vidutinio verslo organizacijose
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2004, Nr. 8, p. 89-98
Keywords:
LT
žmogiškieji ištekliai; komandinis darbas; komanda ir grupė; smulkaus ir vidutinio verslo organizacija..
EN
human resources; command work; command and group; small and medium business institution..
Summary / Abstract:

LTTinkamai organizuotas komandinis darbas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, sąlygojančių veiksmingą organizacijos veiklą ir tikslų realizavimą. Straipsnio temos aktualumą lemia faktas, jog dabartinės organizacijos Lietuvoje dar mažai dėmesio skiria komandiniam darbui ir jo efektyvinimui. Šiuolaikiniam verslui, siekiančiam efektyviai veikti įtemptos konkurencijos ir nuolatinės bei intensyvios plėtros sąlygomis, nebepakanka tradicinių struktūrų ir vertikalių hierarchijų. Pokyčiai organizacijose realizuojami projektais, užduotimis, kurias įgyvendina komandos. Vakarų Europoje komandinis darbas diegiamas ir naudojamas aktyviau nei Lietuvoje. Pastaraisiais dešimtmečiais Vakarų organizacijų vadyboje (ypač žmogiškųjų išteklių vadyboje) nuolat taikomi testai ir testavimas. Straipsnio tikslas - naudojant Vokietijos autorių sukurtą ir Lietuvoje adaptuotą testą "Team Pulls", nustatyti, ar vyksta komandinis darbas ir koks yra jo veiksmingumas smulkaus ir vidutinio verslo organizacijose. Straipsnis pagrįstas duomenimis, gautais diagnozuojant komandinį darbą ir jo ypatybes Šiaurės Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo organizacijose. [Iš leidinio]

ENThe article defines and discusses the command work as well as indicates its need and effect in business developmentand management of human resources. It also emphasizes the difference between notions group and command.The article analyses the specifics of assessment command work by Team Pulls test and its priorities, describesmotivation of chosen for testing institutions, gives results of command work that were find by Team Pulls test in smalland medium business institutions, gives possible measures for optimization of command work. The author highlightsthe advantages of command work and its usage possibilities in small and medium business institutions. Thearticle is based on testing and data indicating the specifics of command work in small and medium business institutionsin the North Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12184
Updated:
2018-12-17 11:21:49
Metrics:
Views: 83    Downloads: 18
Export: