Švietimas Šilalės valsčiuje 1941-1944 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švietimas Šilalės valsčiuje 1941-1944 m
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 1941-1944; Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Gimnazija; Kultūrinė veikla; Lokalinė istorija; Mokytojai; Nacių okupacija; Pradžios mokyklos; Sovietinė okupacija; Vidurinė mokykla; Vokiečių okupacija; Šilalės valsčius; Švietimas; Švietimas 1941-1944 m.; 1941-1944; Cultural activity; Education; Education in 1941-1944; Elementary schools; German occupation; Gymnasium; Local History; Nazi Occupation; Primary Schools; Second World War; Secondary school; Soviet Occupation; Teacherdom; WWII; Šilalė district; Šilalė region.
Keywords:
LT
Gimnazijos; Kultūrinė veikla; Lokalinė istorija; Pedagogai / Pedagogues; Pradinis ugdymas / Primary education; Šilalės valsčius; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas švietimas Šilalės valsčiuje 1941–1944 metais. 1941 m. Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo išvakarėse iš Šilalės valsčiaus mokytojų ištremta nedaug. Nacių okupacijos pradžioje netekta moksleivių žydų. Šilalės valsčiuje nacių okupacijos metais buvo nemažai pradžios mokyklų (16 mokyklų ir 6 filialiniai komplektai kituose kaimuose), aukštesnioji bendrojo lavinimo mokykla, kuri nuolat augo. Gimnazijoje ir pradžios mokyklose nuolat keitėsi mokytojai, nes jie ieškojo geresnių gyvenimo ir darbo sąlygų, todėl kai kurios mokyklos veikė su pertraukomis. Šilalės progimnazija 1942 m. formaliai įteisinta kaip gimnazija. 1943 m. išleista pirmoji gimnaziją baigusių jaunuolių laida. Tais pačiais metais Šilalės gimnazija formaliai perkelta į Laukuvą, o Šilalėje nuo 1943 m. rugsėjo 1 d įsteigta vidurinė mokykla, kurioje veikė ir aukštesniosios gimnazijos klasės, formaliai priklausiusios Laukuvos gimnazijai. Nelegaliai veikė ir penktoji klasė. 1943 m. laukuviškių ir šilališkių varžytuvės dėl gimnazijos didesnės neigiamos įtakos mokymo procesui Šilalėje neturėjo. Laukuva tapo dar vienu švietimo židiniu, šiame regione atsirado didesnės galimybės kaimiškųjų valsčių jaunuoliams siekti aukštesnio išsimokslinimo, o Lietuvos generalinėje srityje atsirado dar viena aukštesnioji mokykla. 1941–1944 m. Šilalės bendrojo lavinimo mokyklos, kaip ir daugelyje kitų Lietuvos valsčių, buvo svarbus kultūrinės rezistencijos, jaunimo ir visuomenės patriotinės ir pilietinės brandos proceso veiksnys, turėjęs glaudžių sąsajų ir su antinaciniu tautiniu pogrindžiu.

ENThis article analyses the education in municipality of Šilalė in 1941-1944. Only few teachers from the municipality of Šilalė were exiled on the eve of the war between Germany and the Soviet Union in 1941. In the beginning of the Nazi occupation, Jewish students were lost. There was a significant number of primary schools in the municipality of Šilalė during the years of Nazi occupation (16 schools and 6 branch entities in other villages), also there was a constantly developing higher school of general education. Teachers were constantly changing in the Gymnasium and primary schools, as they were looking for better living and working conditions, thus certain schools were functioning with interval periods. The Progymnasium of Šilalė was officially established as a Gymnasium in 1942. In 1943 the first generation of students graduated from the Gymnasium. In the same year the Gymnasium of Šilalė was officially moved to Laukuva and since the 1st, September, 1943, the secondary school in Šilalė was established with higher Gymnasium grades, formally belonging to the Gymnasium of Laukuva. There was also illegally operating fifth grade. The competition for the Gymnasium between the residents of Šilalė and Laukuva in 1943 did not have significant negative impact to the education process in Šilalė. Laukuva became another centre of education, this region provided more opportunities for the youth of rural areas to achieve higher education and another secondary school was established in Lithuanian general area. Schools of general education in Šilalė, as in many other Lithuanian districts, in 1941-1944 were an important aspect of cultural resistance and the process of patriotic and civil maturity of youth and society and were closely related to an underground national anti-Nazi movement.

Related Publications:
Lietuvos švietimas nacių okupacijos metais (1941 - 1944) / Linas Jašinauskas ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. 239 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30577
Updated:
2018-04-16 17:04:35
Metrics:
Views: 21
Export: