Lietuvos vidurinių mokyklų ugdymo turinys nacių okupacijos metais (1941-1944 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vidurinių mokyklų ugdymo turinys nacių okupacijos metais (1941-1944 m.)
Alternative Title:
Contents of education of secondary schools of Lithuania during the years of the Nazi occupation (1941-1944)
In the Journal:
Istorija [History]. 2002, Nr. 54, p. 94-101
Keywords:
LT
Kultūrinė asimiliacija / Cultural assimilation.
Summary / Abstract:

LTLietuvą okupavę naciai vidurinėse mokyklose bandė slopinti tautinę savimonę ir skleisti nacių ideologiją. Siekdami įgyvendinti šiuos tikslus, naciai palaipsniui keitė šių mokymo įstaigų ugdymo turinį. Okupacinės valdžia reikalavo mokymo planuose didinti vokiečių kalbos pamokų skaičių, atsisakyti nacionalsocialistinei ideologijai prieštaraujančių mokymo priemonių, pertvarkyti mokymo programas ir ugdyti gėrėjimąsi vokiečių kultūra, istorija bei dabartine jos santvarka. Pertvarkant bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo turinį, labiausiai buvo pakeistas istorijos ir geografijos mokymas. Naciai tikėjosi per šiuos mokomuosius dalykus slopinti jaunosios kartos tautinę savimonę ir ugdyti paklusnumą okupacinei valdžiai. Taip pat tikėtasi pamažu panaikinti dalykinį mokymą vidurinėse mokyklose, suteikiant mokiniams tik profesinių žinių. Tačiau mokyklose nacių reikalavimų buvo laikomasi tik išoriškai. Mokytojai ir toliau mokinius mokė pagal jų polinkius, interesus ir auklėjo remdamiesi tautinėmis ir moralinėmis vertybėmis. Mokyklose buvo tęsiamos nepriklausomos Lietuvos pedagoginės tradicijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nacių okupacija Lietuvoje; Nacių ideologija; Germanizacija; Lithuanian secondary schools; Nazi occupation; Nazi ideology; Germanization.

ENThe article is aimed at revealing the peculiarities of education of pupils at secondary schools of Lithuania during the years of the Nazi occupation and at showing the response of the teaching staff to the educational policy pursued by the civil German authorities in the country. The occupation authorities tried to suppress national self-awareness at secondary schools and disseminate the Nazi ideology. Seeking to implement these objectives the Nazi included more German lessons in the curriculum and expected much from teaching history. By reforming the contents of teaching it was sought to achieve that teaching of history and geography should suppress historical consciousness of the younger generation and should stimulate the process of denationalisation and germanisation. The Nazi expected to gradually abolish subject teaching at secondary schools and to impart more vocational knowledge in the pupils. Schools followed the requirements of the occupation authorities only externally. Teachers went on preparing their pupils for studies at higher educational establishments and educated them on the basis of national and moral values.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7546
Updated:
2018-12-17 10:58:53
Metrics:
Views: 33    Downloads: 10
Export: