Lietuvos laikinoji vyriausybė : posėdžių protokolai, 1941 m. birželio 24 - rugpjūčio 4 d.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos laikinoji vyriausybė: posėdžių protokolai, 1941 m. birželio 24 - rugpjūčio 4 d
Editors:
Anušauskas, Arvydas, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001.
Pages:
183 p., [8] faks. lap
Notes:
Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Birželio sukilimas; Laikinoji vyriausybė; Lietuvos laikinoji vyriausybė; Nacių okupacija; Posėdžių protokolai; Protokolai.
EN
Caretaker government; June uprising; Lithuania; Lithuanian Provisional Government; Proceeding; Protocols of meetings; The Nazi occupation; World War II.
Reviews:
  • Recenzija leidinyje Genocidas ir rezistencija. 2002, Nr. 1(11), p. 184
  • Recenzija leidinyje Kultūros barai. 2001, Nr. 11. p. 87-92
Summary / Abstract:

LT1941 m. birželio 23 d. Kaune buvo paskelbtas Lietuvos laikinosios vyriausybės sudarymas. 1942 m. buvo išleisti Lietuvos laikinosios vyriausybės dokumentai, skirti generalinių tarėjų reikmėms. Tai buvo pagal veiklos sritis suklasifikuoti įstatymai, nutarimai ir potvarkiai, tačiau tarp publikuotų šaltinių nebuvo biudžeto klausimus, karinius ir vidaus reikalus, įvairius paskyrimus į pareigas atskleidžiantys dokumentai, t. y. nutarimai ir potvarkiai. Posėdžių protokolai, kurie laikyti dingusiais, taip pat nebuvo paskelbti. 1974–1976 m. keli šių dokumentų pluoštai J. Toliušio buvo perduoti tuometinės Respublikinės bibliotekos Rankraščių skyriui, kuriame minėti dokumentai, išskyrus nerastus du protokolus, buvo saugomi kartu su kitais Antrojo pasaulinio karo metų dokumentais. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro specialistai juos rado tik 2001 m. Šiame leidinyje yra pirmą kartą publikuojami Lietuvos laikinosios vyriausybės 1941 m. birželio 24 d. – rugpjūčio 4 d. vykusių posėdžių protokolai. Juose atsispindi Birželio sukilimo metu atsiradusios vyriausybės reali veikla to meto įvykių kontekste. Šaltinių publikacija sudaryta chronologiniu principu. Dokumentus ruošiant spaudai, atliktos tik nedidelės korekcijos taip siekiant išlaikyti posėdžių protokolų autentiškumą, o iššifruoti žodžių sutrumpinimai yra pateikiami laužtiniuose skliaustuose. Dokumentų rinkinyje publikuojami ne tik Laikinosios vyriausybės protokolai, bet ir jų turtingą informaciją teikiantys priedai, pateikiamos posėdžiuose dalyvavusiųjų biografijos bei asmenvardžių rodyklė.

ENOn 23 June 1941, the formation of the Lithuanian Interim Government was announced in Kaunas. In 1942, documents of the Lithuanian Interim Government for the needs of general assessors were issued. These were laws, resolutions and decrees classified according to the field of action. However, these documents did not include documents revealing budgetary, military and internal issues as well as documents on appointments, i.e. resolutions and decrees. Protocols of sittings considered to be missing were not announced either. In 1974–1976, several files of these documents were transferred by J. Toliušis to the Department of Manuscripts of the then National Library, where the mentioned protocols less two missing documents were kept together with other documents of World War II. Specialists of the Genocide and resistance Research Centre of Lithuania found them only in 2001. This issue is the first issue to publicise protocols of sittings of the Lithuanian Interim Government of 24 June 1941–4 August 1941. These protocols reflect the actual activities of the Government formed during the uprising of June. The publication of sources is based on the chronological principle. When preparing documents for publication, only minor corrections were made in order to maintain the authenticity of the sittings protocols, and the explanations of abbreviations are presented in brackets. The compilation of documents includes not only protocols of the Interim Government, but attachments, biographies of participants of the sittings and the index of personal names.

ISBN:
9986757452
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21407
Updated:
2016-10-10 17:25:55
Metrics:
Views: 18
Export: