Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė: monografija
Publication Data:
Vilnius : Registrų centras, 2009.
Pages:
391 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Santrumpos — Įžanga — Bendrieji vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų reglamentavimo aspektai — Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų reglamentavimas istoriniu aspektu — Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų reglamentavimo vystymasis — Nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse kontrolės raison d'etre — Bendrieji nesąžiningų sąlygų direktyvos bruožai — Nesąžiningų sąlygų direktyvos kaip Europos Sąjungos teisės šaltinio bruožai — Nesąžiningų sąlygų direktyvos tikslai ir įsigaliojimas — Bendrieji Nesąžiningų sąlygų direktyvos įgyvendinimo nacionalinėje teisėje aspektai — Bendrieji Nesąžiningų sąlygų direktyvos įgyvendinimo aspektai — Nesąžiningų sąlygų direktyvos įgyvendinimo nacionalinėje teisėje formų charakteristika — Bendrieji Nesąžiningų sąlygų direktyvos įgyvendinimo Lietuvos teisėje aspektai — Nesąžiningų sąlygų direktyvos taikymas ratione personae ir ratione materiae ir taikytina teisė — Nesąžiningų sąlygų direktyvos taikymas ratione personae (taikymo sritis subjektų atžvilgiu) — Vartojimo sutarties samprata. Vartojimo sutarties atskyrimas nuo komercinės sutarties — Vartotojo sampratos atskleidimas — Verslininko sampratos atskleidimas — Nesąžiningų sąlygų direktyvos ratione personae nuostatų įgyvendinimas Lietuvos teisėje — Nesąžiningų sąlygų direktyvos taikymas ratione materiae (taikymo sritis turinio atžvilgiu) — Nesąžiningų sąlygų direktyvos taikymas ratione materiae — Nesąžiningų sąlygų direktyvos ratione materiae nuostatų įgyvendinimas nacionalinėje teisėje — Taikytina teisė nesąžiningų sąlygų atžvilgiu — Tarptautinės privatinės teisės normos vartojimo sutartims atžvilgiu - taikytina teisė vartojimo sutartyse (Romos konvencijos nuostatos) — Taikytinos teisės reglamentavimas Nesąžiningų sąlygų direktyvoje —Nesąžiningų sąlygų direktyvos nuostatų, reglamentuojančių taikytinos teisės klausimą, įgyvendinimas Lietuvos teisėje — Sąžiningumo kontrolė — Skaidrumo principas — Skaidrumo principo reglamentavimas Nesąžiningų sąlygų direktyvoje — Teisinės skaidrumo principo pažeidimo pasekmės — Skaidrumo principo įgyvendinimas Lietuvos teisėje — Materialinė sutarties kontrolė arba sutarties turinio kontrolė (sąžiningumo testas) — Bendrasis sutarties turinio kontrolės kriterijus — Specialusis sutarties turinio kontrolės kriterijus — Teisinės nesąžiningų sąlygų naudojimo pasekmės — Nesąžiningų sąlygų direktyvos nuostatų dėl bendrojo ir specialaus materialinės kontrolės kriterijaus įgyvendinimas Lietuvos teisėje — Atskirų nesąžiningų sutarčių sąlygų sąrašo pavyzdinių nesąžiningų sutarčių sąlygų analizė ir jų įgyvendinimas Lietuvos teisėje — Nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse kontrolės formos (arba teisių gynimo formos kai sutartyse yra nesąžiningų sąlygų) — Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas kontroliuojant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas — Apibendrinimas — Išvados — Literatūros sąrašas.
Keywords:
LT
Vartojimo sutartis; Nesąžiningos sąlygos; Vartotojo teisės.
EN
Consumer contract; Unfair terms; Consumer rights; Contract of consumption.
Summary / Abstract:

LTMonografijos tyrimo objektas - nesąžiningų sutarčių sąlygų vartojimo sutartyse kontrolė. Šis darbas skirtas nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse kontrolės institutui nagrinėti aptariant istorinius aspektus - prielaidas, sąlygojusias nesąžiningų sąlygų sutartyse reguliavimą ir sutarties šalies interesų apsaugą kai kita sutarties šalis piktnaudžiauja savo padėtimi, analizuojant vartojimo sutarties sampratą, kontrolės taikymą "ratione personae" bei kontrolės taikymo ribas, tuo pačiu kontrolės taikymą "ratione materiae", taip pat nesąžiningumo kontrolės kriterijus bei teisių gynimo formas, kai sutartyse yra nesąžiningų sutarčių sąlygų. Atsižvelgiant, kad nesąžiningų sutarčių sąlygų reguliavimas yra viena silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimo formų, monografijoje nagrinėjamas klausimas, ar pozityvioji teisė pasiekia savo tikslą - apsaugoti silpnesnę sutarties šalį, ar realiai yra įgyvendinamas silpnesnės šalies apsaugos principas. Įvertinamos Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos šioje srityje ir Lietuvos, kaip Europos Sąjungos valstybės narės, gebėjimas įgyvendinti Europos Sąjungos teisės akto nuostatas nacionalinėje teisėje. Nagrinėjami bendrieji nesąžiningų sutarčių sąlygų kontrolės aspektai, apžvelgiamos Nesąžiningų sąlygų direktyvos reikalaujamos tinkamos ir veiksmingos priemonės, būtinos nesąžiningoms sąlygoms pašalinti iš rinkos. Nagrinėjant direktyvos nuostatas, buvo vertinama keturių Europos Sąjungos valstybių narių patirtis ir nacionalinės teisės nuostatos, įgyvendinančios Nesąžiningų sąlygų direktyvą: Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos, Italijos.

ENThe subject matter of monograph is the control of unfair terms in usage contracts. This work is intended for the Control Institute to examine unfair terms in usage contracts, discussing the historical aspects - the assumptions which stipulated the regulation of unfair terms in contracts, and protection of interests of the contractor when the other party is abusing its position by analyzing the concept of the usage contract, the application of control "ratione personae" and application scope of control, at the same time, the application of control "ratione materiae", as well as the criteria for control of unfairness and forms of right protection when contracts contain unfair contract terms. Given that the regulation of unfair contract terms is one of the forms for implementation of principles for protection of weaker party, the monograph examines the question whether the positive law achieves its objective - to protect the weaker party of the contract, whether the principle for protection of weaker party is implemented. There is an evaluation of legislation provisions of the European Union in this area, and the capacity of Lithuania, as the Member State of the European Union, to implement the legislation provisions of the European Union in the national law. The general aspects of control of unfair contract terms are also examined, and appropriate and effective measures required by the Unfair Terms Directive which are necessary to remove unfair terms from the market are reviewed. During the examination of the Directive provisions, the provisions of experience and national legislation of four Member States of the European Union: Germany, France, England and Italy, which implement the Unfair Terms Directive, were evaluated.

ISBN:
9789955300465
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19874
Updated:
2020-11-13 23:56:33
Metrics:
Views: 43
Export: