Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga sąlyga?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga sąlyga?
Alternative Title:
Arbitration agreements (arbitration clause) in consumer contracts: unfair term perse?
In the Journal:
Teisė. 2012, t. 84, p. 7-27
Keywords:
LT
Arbitražinis susitarimas; Vartojimo sutartys.
EN
Arbitration agreement; Consumer contracts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama, ar apskritai įmanomi arbitražiniai susitarimai vartojimo sutartyse ir kokia galimybė juos įgyvendinti. Kitaip tariant, siekiama atsakyti į klausimą, ar arbitražinis susitarimas yra per se nesąžininga sąlyga ar jos sąžiningumo vertinimas vis dėlto priklauso nuo tam tikrų aplinkybių. Todėl straipsnyje analizuojama ES acqui communitaire nesąžiningų sąlygų reguliavimo srityje ir ETT praktika šiuo klausimu, taip pat Lietuvos teisės nuostatos, reguliuojančios nesąžiningas sąlygas. Taip pat straipsnyje pateikiama Europos Komisijos pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų teisių (Vartotojų teisių direktyvos projekto), Bendrajame nuorodų rinkinyje (angl. Draft Common Frame of Reference) bei Sutarčių teisės principuose (angl. Principles of the Existing EC Contract Law) siūlomo nesąžiningų sąlygų reguliavimo analizė. Pabaigoje aptariamos LR komercinio arbitražo įstatymo projekto, kuris keičia vartojimo ginčų sprendimo arbitražu politiką Lietuvoje, nuostatos, siekiant nustatyti, ar vartojimo ginčų išbraukimas iš arbitruotinų ginčų sąrašo apskritai yra aktualus, atsižvelgiant į arbitražinių susitarimų dėl vartojimo ginčų galiojimo klausimą. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe subject matter of the article is analysis of the question whether arbitration agreement might be included in consumer contracts and whether there is a possibility to implement such agreements. In other words, it is sought to answer the question whether arbitration agreement is per se unfair condition or whether the evaluation of this issue depends on certain conditions. In order to implement the abovementioned purpose of the research the EU acqui communitaire regarding unfair conditions, ECJ practice and Lithuanian law provisions on unfair conditions is analysed. In addition, the article presents the analysis of legal regulation regarding arbitration of consumer disputes provided by Draft Directive on Consumer Rights, Draft Common Frame of Reference and Principles of the Existing EC Contract Law. Finally, the Draft Law on Commercial Arbitration which changes the existing Lithuanian policy towards arbitration of consumer disputes is discussed in the Article in order to answer the question whether the exclusion of consumer disputes is at all relevant considering the issue of the substantive validity of the arbitration clauses in consumer contracts. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44637
Updated:
2018-12-17 13:25:03
Metrics:
Views: 69    Downloads: 2
Export: