Skaidrumo principas ir nesąžiningų sąlygų direktyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaidrumo principas ir nesąžiningų sąlygų direktyva
Alternative Title:
Principle of transparency and unfair terms directive
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 58, p. 7-23
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas ES teisėje paplitęs skaidrumo principas, jo turinys ir reikšmė bei 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 1993/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse nuostatos, įgyvendinančios skaidrumo principą, aptariama teisinė pasekmė taikoma pažeidus skaidrumo principo reikalavimus, bei nagrinėjama kaip šios direktyvos nuostatos yra įgyvendintos Lietuvos teisėje. Skaidrumo principas [...] užtikrina efektyvią konkurenciją, [...] padeda įgyvendinti vartotojų apsaugos tikslus [...]. Nesąžiningų sąlygų direktyvoje skaidrumo principas yra vertinamas ir kaip būdas vetuoti sutartinių sąlygų numatymą sudarant sutartį ir kaip būdas kontroliuoti sutarties sąlygų turinį. Skaidrumo principo pagrindiniai elementai yra aiškumas ir suprantamumas, taip pat skaidrumo principas reiškia ir teisę į informaciją, sutarties sąlygų įteikimą į rankas, o taip pat sutarties aiškinimo pareigą. [...] Nesąžiningų sąlygų direktyvoje yra numatyta vienintelė pasekmė pažeidus skaidrumo principo reikalavimus [...] – contra proferentem taisyklė, kuri taikoma tik individualiuose ginčuose, bet nėra taikoma kolektyviniuose ginčuose. Lietuvoje yra įgyvendintos Nesąžiningų sąlygų direktyvos nuostatos, reglamentuojančios skaidrumo principą. Tačiau CK [...], nėra numatyta išimties dėl šios taisyklės taikymo kolektyvinių interesų gynimo atveju. Atsižvelgiant į tai, kad kolektyvinio intereso gynimo atveju svarbu yra pašalinti neskaidrią sutarties sąlygą iš sutarties, siūlytina taikyti [...] vartotojui nepalankiausią (vartotojui priešišką) sutarties aiškinimo taisyklę. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Skaidrumo principas; Nesąžiningos sąlygos; Vartojimo sutartys; Principle of transparency; Unfair terms; Consumer contracts.

ENThe article deals with transparency in EU law, its scope and meaning, as well as the provisions of the Council Directive 1993/13/EEC of 5 April 1993, on Unfair Terms in Consumer Contracts implementing the principle of transparency, further discussing legal implications of violating this principle, and evaluating the degree to which the provisions of the Directive are implemented in Lithuanian law. The principle of transparency [...] ensures efficient competition, [...] helps implement the goals of consumer protection [...]. The Unfair Terms Directive treats the transparency principle as a means to refuse consent to contractual terms when a contract is made, and also as a means to exercise control over the contents of contractual provisions. The main items of the transparency principle are clarity and understandability. Transparency principle also means rights to be informed, handing over contractual provisions to relevant parties, and the obligation to explain contractual terms. [...] The Unfair Terms Directive provides but one legal implication of violation of the transparency principle [...] – the contra proferentem rule, which only applies in individual disputes, and not in collective disputes. The provisions of the Unfair Terms Directive have been implemented in Lithuania and they duly stipulate the issue of transparency. However, the Civil Code [...], does not provide for an exception to the rule in protecting collective interests. Considering the importance of removing the non-transparent provisions from a contract to protect collective interests, it is suggested that [...] the rule of most adverse interpretation of the contract in respect of a consumer applies.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5447
Updated:
2018-12-20 23:09:51
Metrics:
Views: 27    Downloads: 8
Export: