Kai kurie vartotojo sampratos aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie vartotojo sampratos aspektai
Alternative Title:
Some aspects of consumer’s definition
In the Book:
Keywords:
LT
Vartojimo teisiniai santykiai; Vartotojo samprata; Vartotojo teisių apsauga; Vartotojų teisių apsauga.
EN
Consumerism; Consumers legal relations; Definition of consumer.
Summary / Abstract:

LTVartotojų teises ginančios normos nustato didesnes jų teisių apsaugos garantijas, lyginant su kitais civilinės apyvartos dalyviais, todėl vartotojo sąvoka įgyja ne tik teorinę, bet ir praktinę reikšmę. Vartotojo sąvoka turi būti pakankamai aiški ir tiksli, nes nuo tinkamo subjekto kvalifikavimo priklauso, kokios teisės normos bus taikomos atsiradusiems teisiniams santykiams. Teisės doktrinoje išsakomos įvairios pozicijos vartotojo sampratos klausimu. Todėl, remiantis egzistuojančiu požiūriu į vartotojų teisių apsaugą, galima suformuluoti atskiras vartotojo sampratos koncepcijas, tokias kaip socialinio vaidmens, situacinės apsaugos koncepcija, mišrus vartotojo sampratos modelis. [Iš leidinio]

ENProtecting consumers’ rights set higher standards on the rights of security compared with other participants of civil turnover, so the concept of consumer acquires not only theoretical but also practical significance. Definition of consumer must be sufficiently clear and precise as the proper subject of classification depends on what rules will apply to legal relationships arising. To this purpose, the concept of consumer is formulated as the concept of both the European Union and national legislation. Both presented the concept of consumer that is defined in accordance with the formal characteristics and prejudices that individuals are the weaker party without the actual value of that person experiences and knowledge and so on. Legal doctrine voiced different conception of the position of the consumer. Therefore, based on existing approaches to consumer protection, it is possible to form a separate consumer’s perception of concepts such as social role of situational security concept, the concept of hybrid user model. Social role theory approach to the consumer based on his social role, namely in view of the role he currently runs an award.A person considered to be weaker just because he plays the role of the consumer – a consumer indicates the presence of his weakness. Situational security concept assumes that the need for protection is determined by the facts, regardless of the contractor role in the economic and social conditions. Therefore, all legal entities found themselves in situations unequal claim to greater legal protection. The concept of combining the consumer focuses on the concept of one of the country vulnerable to lead to a specific situation. A hybrid approach allows the consumer to take the concept to the contracting party to the social role and his experience of raising a given situation. [From the publication]

Subject:
Related Publications:
Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė : monografija / Danguolė Bublienė ; Vilniaus universiteto teisės fakultetas. Vilnius : Registrų centras, 2009. 391 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29092
Updated:
2020-06-12 12:06:29
Metrics:
Views: 34
Export: