Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006.
Pages:
495 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Įvadas — Vartotojų skundų nagrinėjimas / I. Vėgėlė — Lietuvos Respublikos norminiai aktai ir jų taikymas, nagrinėjant vartotojų skundus — Lietuvos Respublikos norminių aktų projektai — Nesąžiningos sutarčių sąlygos / I. Vėgėlė — Europos Bendrijos valstybių teisė iki direktyvos 93/13/EEB priėmimo — Pagrindinės Direktyvos sąvokos ir taikymas — Nesąžiningų sutarties sąlygų sąvoka — Sąlygų aiškinimas ir taikymas — Nesąžiningos sąlygos nustatymo pasekmės — Ginčų dėl nesąžiningų sąlygų nagrinėjimas — Taikytina teisė — Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija — Vartotojų teisių apsauga elektroninėje erdvėje (elektroninėje komercijoje) / M. Kiškis — Elektroninės erdvės privalumai vartotojui — Elektroninės erdvės rizikos vartotojui — Tarptautinis, ES ir nacionalinis vartotojų teisių elektroninėje erdvėje reglamentavimas — Elektroninės komercijos būklė Lietuvoje — Svarbiausios vartotojų teisių problemos elektroninėje komercijoje — Elektroninės komercijos savireguliacijos perspektyvos — Vartotojų teisių apsauga finansinių paslaugų sferoje / M. Kiškis — Finansinių paslaugų ir vartotojų teisių finansinėse paslaugose reglamentavimas — Bendrųjų vartotojų teisių apsaugos principų ir specialių normų derinimas — Sisteminės vartotojų teisių apsaugos priemonės finansinėse paslaugose — Pagrindinės vartotojų teisių apsaugos problemos ir priemonės vartotojiško kredito santykiuose — Finansinių paslaugų teikimas vartojamas pagal sutartis, sudaromas panaudojant ryšio priemones — Vartotojų teisių gynimas finansinėse paslaugose — Reklamos teisinis reguliavimas / G. Pranevičius — Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo paskirtis ir pagrindinės sąvokos — Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme įtvirtinti reklamos principai — Reikalavimai reklamai — Reklamos kontrolė —Atsakomybė už reklamos teisės pažeidimus — Reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarka — Tam tikros reklamos kategorijos pagal reklamos subjektus arba pagal reklamos dalyką — Kitų šalių praktika dėl reklamos teisės — Teismų jurisprudencija vartotojų teisių apsaugos srityje / S. Katuoka — Vartotojų teisių gynyba Lietuvos Respublikos Aukščiausiajame Teisme — Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų identifikavimas vartotojų teisių apsaugos srityje — Pagrindinių sąvokų vartotojų teisių apsaugos srityje aiškinimas teismų jurisprudencijoje — Vartotojų teisių gynimo bylos Lietuvos Respublikos Aukščiausiajame Teisme — Vartotojų teisių gynimo bylos Europos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje — Vartotojų teisių socialinis veikimas Lietuvoje / V. Slapkauskas — Teisės socialinio veikimo samprata — Vartotojų teisių socialinio veikimo modeliavimas — Praktinis vartotojų teisių socialinis veikimas Lietuvoje — Summary — Priedai.
Keywords:
LT
Vartotojų teisės; Nesąžiningos sutarčių sąlygos; Reklama; Elektroninė komercija; Finansinės paslaugos; Vartotojų teisių pažeidimas.
EN
Consumer rights; Unfair contract terms; Advertisement; Electronic commerce; Financial Services; Infringements of consumers' rights.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje į aktualius vartotojų teisių apsaugai klausimus žvelgiama per mokslo ir praktikos sintezę. Todėl pradžioje apžvelgiami doktrininiai, teoriniai vartotojų apsaugos klausimai, pabrėžiant šiuo metu Europos Sąjungoje vykdomo vartotojų teisės unifikavimo problemas.Toliau leidinyje analizuojami atskiri vartotojų teisių apsaugos klausimai, kaip antai, vartotojų ekonominių interesų apsauga, vartotojų teisė į saugumą. Nemažai dėmesio skiriama vartotojų teisių gynimo problematikai nagrinėti, atkreipiant dėmesį tiek į teisminius, tiek į neteisminius gynimo aspektus.

ENThe publication analyses the topical issues of protection of consumers’ rights through the scientific and practical perspective. Therefore, it first discusses the doctrine and theoretical issues of consumer rights protection by emphasising the problems of the currently implemented unification of the consumer law in the European Union. A great deal of attention is dedicated to the analysis of consumers’ rights protection by drawing the reader’s attention to legal as well as non-legal aspects of protection.

ISBN:
9955190361
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32102
Updated:
2021-02-12 22:07:39
Metrics:
Views: 46
Export: