Lietuvos socialinio draudimo pensijų dalinio privatizavimo tikslai ir rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos socialinio draudimo pensijų dalinio privatizavimo tikslai ir rezultatai
Alternative Title:
Aims and results of partial privatization of Lithuanian social insurance pensions
In the Journal:
Ekonomika. 2008, t. 82, p. 104-126
Keywords:
LT
Pensijos; Pensijų reforma; Privatūs pensijų fondai; Socialinė apsauga.
EN
Pension reform; Pensions; Private pension funds; Privatepension funds; Social security.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama prieš penkerius metus pradėta Lietuvos socialinio draudimo senatvės pensijų struktūrinė reforma, kurios metu dalis socialinio draudimo įmokų pervedama į gyventojų pasirinktus privačius pensijų fondus. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti reformos pradžioje jai keltus tikslus, įvertinti jų pagrįstumą socialinės apsaugos ekonomikos teorijos požiūriu, išanalizuoti pradinius pensijų reformos rezultatus. Siekiant šio tikslo išanalizuotas pensijų reformų regione pobūdis, socialinio draudimo pensijų dalinio privatizavimo Lietuvoje ypatybės, kelti privatizavimo tikslai ir besiformuojanti privačių pensijų rinką Lietuvoje. Straipsnyje remiamasi pasaulyje gerai žinomų pensijų ekonomikos tyrėjų publikacijomis, pensijų reformą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos valstybės institucijų skelbiama ekonomine ir socialine statistika. Autoriaus atlikta analizė rodo, kad privačių pensijų fondų klientų asmeninėse kaupiamosiose pensijų sąskaitose kaupiamo turto investicijų grąža nepadengia nuostolių, kuriuos jie patirs dėl dalinio pasitraukimo iš socialinio draudimo pensijų sistemos. Straipsnyje taip pat parodyta minėtos pensijų reformos našta, kuri tenka dabartiniams pensininkams. Pagrindinė straipsnio išvada – reformos tikslai buvo per daug ideologizuoti, o pirminiai rezultatai nepalankūs nei dabartiniams, nei būsimiems pensininkams. Lietuvoje 2004 metais įvykdytos pensijų reformos analizė akademinėje literatūroje pateikiama pirmą kartą. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the structural reform of the social insurance old-age pension in Lithuania which was started 5 years ago when a part of social insurance contribution was transferred to private pension funds selected by residents. The aim of the article is to review the aims of the reform at its beginning, to evaluate its validity from the viewpoint of theory about social insurance economy and to analyse the initial results of the reform. For this reason, the nature of pension reform in the region, the characteristics of partial privatization of social insurance pensions in Lithuania, the aims of privatisation and the market of private pensions in Lithuania that undergo the process of formation were analysed. The article is based on publications of famous economy researchers, the laws of the Republic of Lithuania on the pension reform and the economic and social statistics given by institutions of the Republic of Lithuania. The author's analysis reveals that the investment return of the cumulative capital in private pension saving accounts of private pension funds does not cover the losses which are going to appear because of partial withdrawal from the pension system of social insurance. The article also indicates the burden of the mentioned pension reform that is put on the shoulders of current pensioners. The main conclusion of the article is that the aims of the reform were idealised too much and the initial results are not favourable neither to current nor future pensioners. It is the first time when the analysis of the pension reform that was performed in Lithuania in 2004 was published in academic literature.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32289
Updated:
2018-12-17 12:23:06
Metrics:
Views: 87    Downloads: 10
Export: