Neries pakrantės tarp Karmazinų ir Kernavės (geležies amžiaus gyvenvietės)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neries pakrantės tarp Karmazinų ir Kernavės (geležies amžiaus gyvenvietės)
Alternative Title:
Banks of the Neris between Karmazinai and Kernavė (Iron Age settlements)
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2012, t. 38, p. 221-252
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LT2009-2010 m. Kernavės kultūrinio rezervato Mokslinių tyrimų skyrius Karmazinų, Grabijolų ir Kernavės regionuose atliko žvalgomuosius archeologinius tyrimus. Tyrimai vyko Neries slėniuose, dažniausiai pirmosios viršsalpinės terasos teritorijoje. Žvalgomieji šurfai kasti maždaug kas 50 m, platesniuose slėniuose - keliomis eilėmis. Tokiu būdu ištirta apie 16,5 km ilgio upės atkarpos pakrančių, rastos 23 įvairiais geležies amžiaus laikotarpiais datuojamos neįtvirtintos gyvenvietės. Straipsnio tikslas yra 2009-2010 m. aptiktų geležies amžiaus gyvenviečių analizė kitų regionuose esančių archeologinių paminklų kontekste. Šio tyrimo pagalba bandoma iliustruoti pagrindinius Neries pakrančių apgyvendinimo etapus, nustatyti geležies amžiaus gyvenviečių tinklo bei socialinio kraštovaizdžio raidos ypatumus. Straipsnyje nagrinėjamos galimos gyvenviečių sųsajos su esančiais laidojimo paminklais - pilkapynais. Bandoma nustatyti piliakalnių funkcinės prasmės kaitų įvairiais regionų apgyvendinimo laikotarpiais. Analizuojama rastų gyvenviečių chronologija, dydis, aplinkos ypatumai ir kiti klausimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žvalgomieji archeologiniai tyrimai; Geležies amžiaus gyvenvietė; Brūkšniuotosios keramikos kultūra; Rytų Lietuvos pilkapių kultūra; Field surveys; Iron Age settlements; Brushed pottery culture; East Lithuanian barrow culture.

ENDuring 2009-2010, the Scientific Research Department of the State Cultural Reserve of Kernavė conducted a field survey in the Ncris valley, mostly on the first terrace above the floodplain, in the Karmazinai, Grabijolai, and Kernavė regions. Exploratory test pits were excavated roughly every 50 m and in the wider valleys, in several rows. In this way a segment of river bank about 16.5 km long was investigated and 23 unenclosed settlements from various Iron Age periods were found. The articles aim is an analysis of the Iron Age settlements discovered during 2009-2010 in the context of the other archaeological sites in the regions. It attempts, with the help of this research, to illustrate the main stages in the habitation of the Neris valley and to discover the special features of the development of the social landscape and the network of Iron Age settlements. It investigates the possible connection of the settlements with the existing burial sites, i.e. barrow cemeteries. It attempts to discover the change in the functional meaning of the hillforts during the various periods of the regions' habitation. And it analyses the chronology, size, special features of the environment, and other questions about the discovered settlements. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51908
Updated:
2018-12-17 13:31:44
Metrics:
Views: 32    Downloads: 14
Export: