Organizacijų etika kaip vadybos optimizavimo įrankis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijų etika kaip vadybos optimizavimo įrankis
Alternative Title:
Organization ethics as the tool for management optimization
In the Journal:
Ekonomika. 2004, t. 67 (2), p. 131-144
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etikos (vertybių) vadyba; Organizacijų etika; Socialinės tvarkos (re)konstravimas; Verslo etikos institucionalizacija, žmogiškieji ištekliai, organizacijų etika, žiniomis grįsta vadyba, etikos (vertybių) vadyba, socialinės tvarkos (re)konstravimas; Verslo/dalykinės etikos institucionalizacija; Žiniomis grįsta vadyba; Žmogiškieji ištekliai; Business ethics institutianalization, human resources, ethics of organizations, knowledge based management, ethics (values) management, social orders (re)construction; Business/Business Ethics institutionalization; Ethics (values) management; Human resources; Knowledge-based management; Organizations ethics; Social policy (re)construction.
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Organizacijų etika; Socialinės tvarkos (re)konstravimas; Verslo etikos institucionalizacija, žmogiškieji ištekliai, organizacijų etika, žiniomis grįsta vadyba, etikos (vertybių) vadyba, socialinės tvarkos (re)konstravimas; Verslo/dalykinės etikos institucionalizacija; Žiniomis grįsta vadyba; Žmogiškieji ištekliai.
EN
Business ethics institutianalization, human resources, ethics of organizations, knowledge based management, ethics (values) management, social orders (re)construction; Business/Business Ethics institutionalization; Ethics (values) management; Human resources; Knowledge-based management; Organizations ethics; Social policy (re)construction.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnio tikslas – plačiau aptarti tai, kad Lietuvoje ne tik neišsemta, bet net adekvačiai nesuprasta tokia žmogiškųjų išteklių didinimo, vadybos optimizavimo, socialinio kapitalo gerinimo priemonė, nes dažniausiai žmogiškieji ištekliai traktuojami tik kiekybiškai, o nekreipiama dėmesio į žmonių santykių sistemos kokybę, į elgesį darbo vietose, į pozityvių / negatyvių aplinkybių darbovietėse lemiamą įtaką žmogaus galioms / negalioms, t. y. tiesioginiams jo ištekliams, gebėjimams kokybiškai – socialiai atsakingai – atlikti savo funkcijas. Kuriant ar (re)konstruojant žmogiškuosius išteklius šiuolaikinėse organizacijose diegiama vertybių vadyba; dėmesys koncentruojamas į atsakomybės, teisingumo, garbingumo, sąžiningumo / integralumo (Integrity,), skaidrumo, paklusnumo įstatymams / taisyklėms (Compliance,), pasitikėjimo vertybes, kurios ir suponuoja terpę, skatinančią skleistis pozityvias žmogaus savybes ir atitinkamus elgsenos įgūdžius; be jų glaudaus tinklo suformavimo organizacijose žmogiškieji ištekliai negali didėti potencialių galimybių plėtros vektoriumi. Lygia greta straipsnyje apčiuopiamos nagrinėjamų problemų sėkmingesnio sprendimo perspektyvos, pabrėžiant, jog adekvačių žinių apie vadybos optimizavimo galimybes dalykinės etikos – vadybos metodais diegiančios vertybes į organizacijų gyvenimą – priemonėmis įgijimas turi būti tikslingai spartinamas ir Lietuvoje, siekiant didesnio ekonomikos efektyvumo ir nacionalinio konkurencingumo. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to discuss the fact that in Lithuania human resources are interpreted only with regard to quantity, and no attention is paid to the quality of human relations within the system, human behaviour at work as well as the impact of positive or negative conditions on abilities or disabilities of people, i.e. their direct resources and abilities to perform socially responsible and high quality functions. Therefore, it can be concluded that Lithuania does not have any system aimed at increasing human resources, management optimisation and improvement of the social capital. When creating and (re)constructing human resources in modern organisations, management of virtues is introduced; attention is focused on such virtues as responsibility, justice, respect, honesty/integrity, transparency, compliance with laws/rules, trust. These virtues create the environment encouraging positive human characteristics and relevant behavioural skills. Without these virtues, human resources cannot develop in organisations. The article also analyses prospects for more successful decisions by highlighting that the acquisition of adequate knowledge on possibilities for management optimisation should be encouraged in Lithuania in order to reach higher economy efficiency and national competitiveness.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34623
Updated:
2018-12-17 11:26:15
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: