8-11 metų amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, emocijų ir elgesio savybių raiškos vertinimas jų pačių, tėvų ir mokytojų požiūriu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
8-11 metų amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, emocijų ir elgesio savybių raiškos vertinimas jų pačių, tėvų ir mokytojų požiūriu
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2014, Nr. 2 (31), p. 127-140, 141-154
Keywords:
LT
Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių; Emocijų ir elgesio savybės; Emocijų ir elgesio įvertinimo sistema.
EN
Children with special education needs; Emotional and behavioural characteristics; Emotions and behaviour assessment system.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Raseinių rajono 8-11 metų amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir integruotų į bendrojo ugdymo mokyklas, emocijų ir elgesio savybių raiška jų pačių, jų tėvų ir mokytojų požiūriu. Tyrime dalyvavo 8-11 metų 112 vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, jų tėvai ir mokytojai. Tiriamųjų emocijų ir elgesio savybių raiškai įvertinti naudota Vaikų elgesio vertinimo sistemos BASC-2 (Reynolds, Kamphaus, 2004) klausimynai, skirti 8-11 metų vaikams, tėvams ir mokytojams. Buvo vertinamos tokios sritys kaip: problemos mokykloje, internalios problemos, dėmesio / hiperaktyvumo problemos, asmeninis prisitaikymas. Tyrimo rezultatai parodė, kad tirtų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, savo elgesio ir emocijų savybių įsivertinimo balai visose tirtose srityse svyravo vidurkio ribose, t. y. atitiko tipišką būvį, būdingą daugumai to amžiaus vaikų. Tėvų ir mokytojų vertinimo rezultatai visose tiriamose srityse buvo reikšmingai prastesni nei vaikų. [Iš leidinio]

ENThe article analyses emotional and behavioural characteristics of 8-11 year-old children with special education needs integrated into general education schools in Raseiniai region from their own, their parents and teachers viewpoint. The survey involved 112 pupils with special education needs aged 8-11, their parents and teachers. Emotional and behavioural characteristics of the subjects were evaluated using Parent Rating Scales, Teacher Rating Scales and Self- Report of Personality for Ages 8-11 of Behaviour Assessment System for Children BASC-2 (Reynolds, R. Kamphaus, W., 2004). The following scales were scored: School problems, Internalizing problems, Inattention/Hyperactivity, and Personal Adjustment. The study results revealed that self-reporting scores of emotional and behavioural characteristics of surveyed children with special needs were within the limits of the average, i.e. they correspond with the typical condition specific to the majority of children of this age group. Parent and teacher rating scores in all assessed areas were far more negative than the scores of children. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61119
Updated:
2018-12-17 13:54:40
Metrics:
Views: 9    Downloads: 7
Export: