Psichikos negalios raiška moters gyvenime

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Psichikos negalios raiška moters gyvenime
Alternative Title:
Expression of mental disability in woman's life
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2005, Nr. 3, p. 74-81
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Moterys; Psichikos ligos.
Keywords:
LT
Moterys / Women; Psichikos sveikata / Mental health.
Summary / Abstract:

LTLėtinė liga gali daryti įtaką moters kasdienybei, socialiniams santykiams, identitetui ir savasties jausmui. Normalus proto ir kūno funkcionavimas yra svarbus socialinei sąveikai. Jei negalima pasikliauti „normaliu“ kūno funkcionavimu, sąveika su socialiniu pasauliu tampa pavojinga; priklausomybė nuo kitų gali tapti keliančia įtampą, ir savasties jausmas gali keistis. Ypatingai tai ryšku kultūroje, kuri pabrėžia nepriklausomybę ir pasitikėjimą savimi. Tyrimo tikslas – atskleisti psichikos negalios raišką moters, sergančios lėtine psichikos liga, gyvenime. Tyrimo klausimai: 1) Kaip moteris apibūdina savo ligos istoriją ir dabartinę sveikatos būklę? 2) Kaip psichikos negalia reiškiasi socialinėje aplinkoje? Koks pačios moters santykis su savo negalia? Duomenų rinkimui naudotas pusiau struktūruotas interviu, pateikiant atviro tipo klausimus, orientuotus į biologinę, socialinę ir psichodinaminę šizofrenija sergančių moterų gyvenimo dimensijas. Vėlesnė analizė išryškino pagrindines kategorijas: liga ir vaistai, namų aplinka ir moterų vaidmenys, psichiatrinė ligoninė, darbas, netekties išgyvenimas, gyvenimo prasmė. Šis tyrimas parodė, kad psichikos negalia daro įtaką visoms gyvenimo sritims: jos sveikatai, materialinei padėčiai, savarankiškumui, santykiams šeimoje, su draugais ir kaimynais, galimybėms sukurti šeimą ir namus, dirbti, jos išgyvenimams, savivertei. Moters su psichikos negalia gyvenimą nusakančios biologinė, socialinė, psichodinaminė dimensijos yra persipynę ir susiję tarpusavyje. [Iš leidinio]

ENChronic disease may influence women’s daily life, social relations, identity and cohesive self. Normal functioning of the mind and body is important to social interaction. Where it is impossible to rely on “normal” functioning of the body, interaction with the social world becomes dangerous; dependence on other may create tension and cohesive self may be subject to change. It is especially prevailing in the culture where independence and self-confidence is emphasized. The aim of the survey is to disclose the manifestation of mental disability in women’s life who suffers from a chronic mental disease. Questions of the survey: 1) How does a woman describe her case-record and present state of health? 2) How does her mental disability manifest itself in social environment? What is the relation of woman with her disability? For the collection of data semi-structured interview was used with open questions oriented towards biological, social and psychodynamic dimensions of life of women suffering from schizophrenia. Subsequent analysis highlighted important categories: disease and medicine, domestic environment and women’s roles, mental institution, employment, experience of loss and meaning of life. This survey demonstrated that mental disability influences all the spheres of life of the woman – her health, circumstances, independence, relations with family, friends and neighbors, possibility to create family and home, work, her feelings and self-confidence. Biological, social and psychodynamic dimensions of life of the woman suffering from mental disease are interrelated.

ISSN:
1392-6373
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1486
Updated:
2021-02-25 10:00:39
Metrics:
Views: 41    Downloads: 1
Export: