Psichologinis atsparumas vaikystėje: sampratos problematika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Psichologinis atsparumas vaikystėje: sampratos problematika
Alternative Title:
Psychological Resistance in Childhood: Concepts and Issues
In the Journal:
Psichologija. 2006, t. 34, p. 7-19
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama kritinė atsparumo sampratos raidos psichopatologijoje analizė. Trumpai pristatomas atsparumo tyrimų istorinis kontekstas, aptariama terminija ir apibrėžimas. Išskiriami atsparumo tyrimų pažangos etapai ir atskleidžiami teoriniai principai, kuriais remiantis planuojami atsparumo tyrimai. Galiausiai analizuojamos esminės atsparumo sampratos problemos: daugiadimensiškumas, nepastovumas, sampratos validumas ir apsaugančių veiksnių sąvoka. Nepaisant išryškintų šios sampratos problemų, ji yra vertinga suprantant pozityvią raidą nepalankiomis sąlygomis. Atsparumo samprata leidžia plačiau pažvelgti į raidos procesą ir turi svarbių implikacijų intervencijai. Kita vertus, lieka dar daug klausimų apie tai, kaip, kada ir kodėl vyksta atsparumo procesai. Atsakymų į juos turėtų ieškoti tolesni tyrimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gerai.

ENThe article presents a critical analysis of the development of the concept of resistance in psychopathology. The historical context of resistance studies is briefly reviewed and the terms and definitions are discussed. Two stages in the development of research on resistance are distinguished and the theoretical principles underlying the research are shown. Finally, the basic problems with the concept of resistance are examined: multidimensionality, instability, the validity of the notion, and the concept of protective factors. Despite the highlighted problems of this concept, it is valuable for understanding positive development under unfavourable circumstances. The concept of resistance allows taking a broader perspective on the process of development and has important implications for intervention. On the other hand, many questions remain regarding how, when and why resistance processes take place. Further research is required to answer these questions.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5271
Updated:
2018-12-20 23:09:42
Metrics:
Views: 61    Downloads: 12
Export: