Socialinis darbas su šeima, auginančią vaiką su negale: saliutogenezės koncepcija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinis darbas su šeima, auginančią vaiką su negale: saliutogenezės koncepcija
Alternative Title:
Social work for families with disabled children: a salutogenesis perspective
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2007, Nr. 1 (38), p. 55-74
Keywords:
LT
Saliutogenezė; Socialinis darbas; šeima; Vaikai su negale; Tėvų vidinė darna.
EN
Salutogenesis; Social work; Family; Disabled children; Parents' sense of coherence.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas socialinis darbas su šeima, auginančia vaiką su negale, saliutogenezės kontekste. Socialinio darbo su šeima, auginančia vaiką su negale, moksliniai tyrimai ir praktiniai spendimai pastaruosius dešimtmečius daugiausia grindžiami sistemų teorijos ir socialinės ekologijos koncepcijomis. Vis dažniau tiriant šeimas remiamasi saliutogenezės koncepcija, ypač užsienio šalyse. Todėl aktualu nagrinėti saliutogenezės koncepcijos sampratą, ja grindžiamų tyrimo instrumentų perkeliamumą \ Lietuvos sociokultūrinę terpę. Pagrindinė saliutogenezės koncepcijos kategorija yra vidinė darna. Straipsnyje nagrinėjama ne tik teorinė vidinės darnos koncepcija, bet ir pristatomas tyrimas, kuris patvirtina vidinės darnos instrumento patikimumą Lietuvos sociokultūrinėmis sąlygomis, dirbant su šeimomis, auginančiomis vaikus su negale. [Iš leidinio]

ENIn this study social work for families with disabled children is considered form the perspective of salutogenesis concept. Resent few decades scientific analysis and practical decisions related to situation of families with disabled children are based on systems theory and ecological approach. Family researches based on salutogenesis concept are getting more interest especially in the foreigner countries. In particular, it is important to analyze the concept of salutogenesis, also to investigate the reliability of empirical instrument (sense of coherence scale) in the Lithuanian social and cultural perspective. The central category of salutogenesis that is the sense of coherence. Firstly, we consider the sense of coherence as theoretical concept. Secondly, we introduce empirical research to approve the reliability of the sense of coherence scale when working with families of disabled children. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17345
Updated:
2018-12-17 12:03:33
Metrics:
Views: 41    Downloads: 19
Export: