Z. Kuzmickio laboratorinio dėstymo metodo retrospekcija šiuolaikinėje literatūros pamokoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Z. Kuzmickio laboratorinio dėstymo metodo retrospekcija šiuolaikinėje literatūros pamokoje
Alternative Title:
Retrospection on Z. Kuzmickis’ laboratory teaching method in a contemporary lesson of literature
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2017, 1, p. 57-69
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama Z. Kuzmickio (1898–1976) laboratorinio dėstymo metodo retrospekcija šiuolaikinėje literatūros pamokoje. Mėginama išsiaiškinti, ar minėtasis mokymo metodas, kurio esmė – skatinti mokinį mąstyti, kurti, integruojant įvairių dalykų žinias, supratimą, gebėjimus, – priimtinas mokiniams, ar tokio pobūdžio literatūrinio ugdymo modeliai galėtų būti efektyvūs šiandieninėje mokykloje. Tyrimas buvo parengtas remiantis B. S. Bloomo ir R. J. Marzano ugdymo taksonomijomis. Aptarus literatūrinio ugdymo modelį, į kurį buvo integruoti istorijos, geografijos, kūrybinio ugdymo elementai, analizuojami ir apibendrinami mokinių darbo su senųjų kronikų tekstu, kūrybinės užduoties rezultatai, daromos išvados, susijusios su šiuolaikinio ugdymo aktualijomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Laboratorinio dėstymo metodo retrospekcija; Literatūrinio ugdymo modelis; Netradicinė literatūros pamoka; Integruotas ugdymas; Eksperimentinė pedagogika; Retrospection on laboratory teaching method; Non-traditional lesson of literature; Integrated education; Experimental pedagogy.

ENThe article reveals the retrospection on Z. Kuzmickis’ laboratory teaching method in a contemporary lesson of literature. An attempt is made to identify if the above-mentioned teaching method, which targets at stimulating the learner’s thinking and creation through integration of knowledge, as well as understanding and skills of various subjects, is acceptable to school learners, and if such models of literary education may be efficient in a contemporary school. The survey was prepared following the education taxonomies of B. S. Bloom and R. J. Marzano. Having analysed the model of literary education, which embraces elements of history, geography and creative education, the results of school learners’ work with the texts of old chronicles and creative assignments are analysed and generalised. Finally, the conclusions related to contemporary education topicalities are made. [From the publication]

DOI:
10.15823/zz.2017.5
ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69043
Updated:
2020-01-27 14:31:36
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: