Konstitucinio Teismo doktrinos formavimasis ir įtvirtinimas Lietuvos teisinėje sistemoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinio Teismo doktrinos formavimasis ir įtvirtinimas Lietuvos teisinėje sistemoje: disertacija
Alternative Title:
Forming and establishing legal doctrine in the Lithuanian legal system
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
161 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės akademija, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Disertacijos tyrimo dalyką iš esmės apibūdina temos pavadinimas – Konstitucinio teismo doktrinos formavimasis ir įtvirtinimas Lietuvos teisinėje sistemoje. [...] Pirmojoje dalyje analizuojami Konstitucijos prigimties, jos apsaugos bendrieji klausimai. [...] Antrojoje dalyje nagrinėjamos konstitucinės kontrolės teisinės ir politinės prielaidos veikiant laikinosioms ir nuolatinėms Lietuvos Respublikos konstitucijoms. [...] Trečiojoje dalyje autorius siekia atskleisti 1988 – 1992 metų politinio teisinio proceso bruožus, prieštaringumus tiek, kiek tai yra susiję su konstitucinės jurisdikcijos koncepcija. [...] Ketvirtojoje dalyje analizuojamos kelios lygiavertės problemos – [...] Konstitucinio Teismo vieta valstybės valdžios organų sistemoje bei [...] Konstitucinio Teismo aktų prigimties problema. [...] Konstitucijos apsaugos užtikrinimo klausimas yra viena pagrindinių aktualijų, kurią nagrinėja konstitucinės teisės mokslas. [...] Konstitucinės justicijos teorinė ir praktinė esmė – laiduoti Konstitucijos nepažeidžiamumą, konstitucinį teisingumą. [...] Autorius teigia, kad konstitucinė kontrolė ne tik nepažeidžia tautos suvereniteto, bet atvirkščiai – teisinėmis formomis laiduoja jo realų įgyvendinimą. [...] Autorius, manydamas, kad Konstitucinio Teismo aktai (nutarimai, išvados, sprendimai) pagal savo prigimtį skiriasi, siūlo juos diferencijuoti. Daroma išvada, kad konstitucinės teisės šaltiniai yra baigiamieji Konstitucinio Teismo nutarimai, kuriais teisės norma pripažįstama prieštaraujančia Konstitucijai. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The dissertation aims to characterise the formation and establishment of Constitutional law doctrine in the Lithuanian legal system. [...] The first part analyses the nature of the Constitution and general issues concerning its protection. [...] The second part examines the legal and political preconditions of constitutional control law operating on interim and permanent constitutions of the Republic of Lithuania. [...] In the third part the author seeks to clarify the features and discrepancies of the 1988-1992 political legal process as far as they are related to the concept of constitutional jurisdiction. [...] Equivalent problems are analysed in the fourth part – […] the place of the Constitutional Court in the government organs system and […] the nature of the Constitutional Court acts problem. [...] Ensuring the protection of the Constitution is one of the current principle problems, which is examined by constitutional law research. […] The essence of theory and practice of Constitutional justice is to guarantee the inviolability and justice of the Constitution. […] The author states that rather than constitutional control being a breach of the nation’s sovereignty, the opposite is true – that the legal forms guarantee its real implementation. [...] The author thinks that acts of the Constitutional Court (decrees, conclusions, decisions) are by their nature different, and suggests differentiating them. He concludes that the source of constitutional law ends with Constitutional Court decrees, the recognition of which contradicts the Constitution. […].

Subject:
Related Publications:
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų teisinė galia laiko požiūriu / Viktorija Staugaitytė. Jurisprudencija. 2005, Nr. 77 (69), p. 65-81.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10562
Updated:
2022-02-07 20:08:54
Metrics:
Views: 47
Export: