A Multi-objective project portfolio formation model : case study of Lithuanian transport sector

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Multi-objective project portfolio formation model: case study of Lithuanian transport sector
Summary / Abstract:

LTTaupios gamybos ir šešių Sigma metodologijos vaidina svarbų vaidmenį šiandieninėje verslo aplinkoje, nes kompanijos taiko jas siekdamos mažinti kaštus ir gerinti kokybę. Straipsnio tikslas yra pasiūlyti daugiatikslį modelį projekto portfelio formavimui, kuriame pateikiamas daugiatikslis požiūris ir Taupios gamybos ir Šešių Sigma koncepcijų įdiegimas. Pagrindinė autorių siūloma idėja yra ta, kad sprendžiantys asmenys, siekdami naudos ir mažų projekto pasirinkimo kaštų, gali lanksčiai nustatyti daugelio tikslų ir ribojimų svorius. Straipsnyje pasiūlytas daugiatikslis modelis, palengvinantis efektyvaus projekto portfelio formavimą, remiantis tikslų rinkiniu, kurio siekia organizacija, o taip pat projekto įgyvendinimo ribojimų įvairove. Modelį pritaikius Lietuvos transporto sektoriuje, galima daryti tokias išvadas. Daugiatikslis modelis palengvina efektyvių projektų parinkimą į portfelį sutinkamai su tikslais, kurių siekia organizacija, o taip pat su dauguma projekto įgyvendinimo ribojimų. Modelis suteikia galimybę efektyviai įgyvendinti Taupios gamybos ir Šešių Sigma koncepcijas formuojant optimalų projektų portfelį iš didelio kiekio projektų. Kaupiamojo Pareto portfelio rizika nedidėja tolygiai didėjant kaštams ar mažėjant potencialiai naudai. Projektų portfelio parinkimas remiantis daugiatiksliu modeliu sukuria Taupios gamybos ir Šešių Sigma projektų portfelį, veikiantį geriau, nei bet kokie kiti projektai, parinkti ne portfelio metodu.Reikšminiai žodžiai: Daugia-objektinis modelis; Daugiaobjektinis modelis; Lean; Multi-tikslinis modelis; Pareto riba; Pareto ribos; Portfelio parinkimo projektas; Projektinio portfelio parinkimas; Projektų portfolio atranka; Six sigma metodas; Sprendimo priėmimo sistema; Sprendimų palaikymo sistema; Sprendimų paramos sistemos; Taupus; Vertės; Šeši sigma; Šešios sigmos; Decision support system; Lean; Multi-objective model; Pareto frontier; Project portfolio selection; Six sigma.

ENThe paper is devoted to develop a decision support system based on multi-objective constrains and implementation of Lean and Six Sigma concepts for project portfolio formation problem in transport sector. A multi-objective model, that facilitates the formation of the efficient project portfolio based on the set of objectives pursued by the organization as well as on the variety of constraints and limitations of projects implementation, was suggested. The importance of Lean and Six Sigma methodologies deployment in the project portfolio formation process is accentuates in the paper. Lean and Six Sigma methodologies play an important role in nowadays’ business environment, as companies are embracing these initiatives to support cost reductions and quality improvements in order to be competitive market players. To implement these developments decision makers face with the problem of efficient project portfolio selection that would meet the multiple objectives and satisfy variety of constraints. The suggested methodology is tested in a case study of Lithuanian transport sector and exemplifies the practical application of this model. The robustness of the methodology can be tested by conducting several case studies in other Lithuanian industries. The article is relevant to both industry practitioners and researchers. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25210
Updated:
2016-06-22 21:44:29
Metrics:
Views: 21
Export: