TS-LKD partijos 2008 metų rinkimų kampanijos į Seimą kognityvinė analizė : konceptualioji "kelionės" metafora

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
TS-LKD partijos 2008 metų rinkimų kampanijos į Seimą kognityvinė analizė: konceptualioji "kelionės" metafora
Alternative Title:
Cognitive analysis of the campaign of the Homeland Union - Lithuanian Christian Democrats for the Lithuanian Parliamentary Elections of 2008: conceptual metaphor of "journey"
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2014, t. 70, p. 25-42
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama TS-LKD partijos 2008 m. rinkimų kampanijos į Seimą konceptualioji KELIONĖS metafora, taikant Jonathano Charteris-Blacko kritinės metaforos analizės metodą, sujungiantį konceptualiosios metaforos teoriją ir kritinio diskurso analizę. Kognityvinė analizė atskleidė, kad konservatoriai 2008 m. rinkimus konceptualizuoja kaip kelionę, tiksliau sakant, valstybės vystymasis (valstybės progresas ir (ar) regresas) metaforizuojamas kaip kelionė. TS-LKD politiniame diskurse itin dažnai akcentuojamas kelias, kuris yra konceptualiosios metaforos VALSTYBĖS VYSTYMASIS YRA KELIONĖ vienas iš pagrindinių konceptu kalbant apie valstybės vystymąsi kaip kelionę; be to, konservatorių diskursui taikytina KELIO vaizdo schema, implikuojanti judėjimą j priekį, konceptualiai atitinkantį būdus politiniams tikslams pasiekti. Tyrimas parodė, kad konservatorių partijos 2008 m. rinkimų diskurse KELIONĖS metafora yra viena iš vyraujančių ir labiausiai atskleistų konceptualiųjų metaforų, nes nagrinėjamame diskurse gausu kelionės kaip ištakos srities metaforinių pasakymų, konceptualiai atitinkančių valstybės vystymąsi kaip tikslo sritį. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the conceptual metaphor of JOURNEY as apparent in the campaign of the Homeland Union - Lithuanian Christian Democrats Party (TS-LKD) for the Lithuanian Parliamentary Elections of 2008 on the basis of Jonathan Charteris-Black’s critical metaphor analysis method bringing together conceptual metaphor theory and critical discourse analysis. The cognitive analysis revealed that the Conservatives conceptualise the elections of 2008 as a journey; to be more precise, the development of the country (country’s progress and/or regress) is metaphorised as a journey. In its political discourse, TS-LKD often highlights the road which is one of the main concepts of the conceptual metaphor THE COUNTRY’S DEVELOPMENT IS A JOURNEY when speaking about the development of the country as a journey; what is more, the discourse of the Conservatives resorts to the scheme of the image of the ROAD implicating the movement forwards which conceptually corresponds to the methods for achieving political goals. The research revealed that the 2008 electoral discourse of the conservative party relies on the metaphor of JOURNEY as one of the dominant and mostly revealed conceptual metaphors because the discourse under analysis abounds in metaphorical expressions of a journey pertaining to the source domain that can conceptually be paralleled to the development of the country as the target domain. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58966
Updated:
2021-01-12 21:27:05
Metrics:
Views: 51    Downloads: 9
Export: