Metaforinis KARO modelis Lietuvos sveikatos diskurse (1980-2001 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metaforinis KARO modelis Lietuvos sveikatos diskurse (1980-2001 m.)
Alternative Title:
Metaphorical model of WAR in health discourse of Lithuania (1980-2001)
In the Journal:
Res humanitariae. 2014, t. 16, p. 102-212
Keywords:
LT
Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas skirtas sveikatos diskurso, kuris lietuvių kalbotyroje nėra aprašytas, specifikai aptarti: siekiama pagrįsti kalbamojo diskurso pavadinimą ir pateikti vieną iš galimų analizės būdų. Laikomasi kognityvinei lingvistikai artimo požiūrio į kalbą, todėl sveikatos diskurso fragmentą siekiama aprašyti pasitelkus metaforinio modelio teoriją. Remiantis iš 1980–1989 m. dienraščio „Komjaunimo tiesa“ ir 1990–2001 m. dienraščio „Lietuvos rytas“ surinktais pavyzdžiais lyginama, kaip per daugiau nei 20 metų Lietuvos viešajame diskurse buvo realizuojamas metaforinis KARO modelis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sveikatos diskursas; Kalbos pasaulėvaizdis; Metaforinis modelis; Health discourse; Language world view; Metaphorical model.

ENThe research presented in this article discusses the specificity of health discourse, which has not been described yet in Lithuanian linguistics: it is strived to substantiate the title of the discourse under analysis and present one of the possible ways of analysis. The approach to language that is close to cognitive linguistics is taken into consideration, thus it is strived to describe the fragment of health discourse with reference to the theory of metaphorical model. On the basis of the examples drawn from daily newspaper “Komjaunimo tiesa” of 1980–1989 years and daily newspaper “Lietuvos rytas” of 1990–2001 years it is compared how during more than 20 years, metaphorical WAR model has been realized in Lithuanian public discourse. [From the publication]

DOI:
10.15181/ rh.v0i16.1021
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62949
Updated:
2018-12-17 13:56:01
Metrics:
Views: 36    Downloads: 2
Export: