Aspects of dance teacher education: analysis of students’ dance education research

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Aspects of dance teacher education: analysis of students’ dance education research
Alternative Title:
Šokio pedagogų rengimo aspektai: studentų atliekamų šokio ugdymo tyrimų analizė
In the Journal:
Pedagogika. 2015, 117, p. 110-117
Keywords:
LT
Šokio pedagogas; Šokio ugdymas; Šokio ugdymo tyrimai.
EN
Dance education; Dance education research; Dance teacher.
Summary / Abstract:

LTMokymosi paradigma skatina mokytojus būti konsultantais, padėjėjais, tyrėjais, pasirengusiais taikyti duomenimis grįstą mokymą. Viena iš specialiųjų kompetencijų, kurias ugdosi būsimieji šokio mokytojai, yra šokio ugdymo tyrimų kompetencija, kuriai pagrįsti studentai atlieka šokio ugdymo tyrimus ir rašo bakalauro darbus. Straipsnyje pristatomi 2009–2013 m. Šokio pedagogikos bakalauro studijų programos absolventų atliktų 47 šokio ugdymo tyrimų analizės rezultatai, kurie atskleidė, kad būsimųjų šokio pedagogų šokio ugdymo tyrimų laukas platus, apimantis įvairius šokio žanrus, tiriamųjų grupes, amžiaus tarpsnius. Studentai gilinasi į aktualias problemas, susijusias su šokio ugdymo metodų taikymu, mokinių šokio pasiekimų vertinimu, šokio ugdymo proceso organizavimu, jo kokybe. Aktualios specialiųjų poreikių turinčių asmenų šokio ugdymo, lyderystės, hiperaktyvumo problemos, taip pat ir šokio mokytojų rengimas bei jo kokybė. Šokio pedagogikos studentai juos dominančių šokio ugdymo problemų tyrimams renkasi įvairius tyrimo metodus, tačiau pastaruoju metu daugiausia taikoma kokybinių tyrimų metodų – interviu, stebėjimo, veiklos tyrimo ir atvejo analizės. [Iš leidinio]

ENLearning paradigm orients teacher to be a consultant, assistant, researcher ready to apply evidence based teaching. To prove research competence future dance teachers have to perform a dance education research. This study revealed pedagogical problems which interest future dance teachers: attitudes and motivation, dance in schools, dance teacher education, dance for people with special needs. Choise of research methods shift from quantitative towards qualitative. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54388
Updated:
2018-12-17 13:58:42
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: