Moksleivių tautinės savimonės ugdymo etnine muzika kai kurie aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių tautinės savimonės ugdymo etnine muzika kai kurie aspektai
Alternative Title:
Some aspects of developing school learners' national self-awareness by using ethnical music
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2005, Nr. 2, p. 42-46
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Meninis ugdymas / Art education; Mokiniai / School students; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTTyrinėjimo objektas: moksleivių tautinės savimonės ugdymas etnine muzika. Tikslas: nustatyti etninės muzikos veiksmingumą ugdant moksleivių tautinę savimonę. Uždaviniai: įvertinti moksleivių ir muzikos mokytojų požiūrį į etninės muzikos tęstinumą bei moksleivių nenoro dainuoti lietuvių liaudies dainas priežastis; ištirti moksleivių etninės muzikos žinių, informacijos gavimo būdus ir šaltinius; nustatyti muzikos ir pradinių klasių mokytojų formalaus ir neformalaus ugdymo formų mokykloje prioritetus; ištirti muzikos mokytojo vaidmenį etnine muzika ugdant moksleivių tautinę savimonę. Metodai: lyginamosios analizės, statistinis: aprašomoji statistika, koreliacinė analizė, chi kvadrato (c2) kriterijus. Tyrimo duomenys apdoroti naudojant SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programinės įrangos 8.0 versiją. Išvados: muzikos mokytojai menkai suvokia tautiškumo ugdymo etnine muzika reikšmę. Etninė muzika dažniau naudojama kaip mokymo priemonė, o ne kaip meninė, dvasinė vertybė. Muzikos mokytojams moksleivių tautinės savimonės ugdymo srityje etninė muzika nėra labai aktuali. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etninė muzika; Mokiniai; Muzikos mokymas; Muzikos mokytojai; Tautinė savimonė; Tautinė savimonė, etninė muzika; Ethnic music; National self-awareness; Schoolchildren; Self-awareness, ethnic music; Teacher of music; Teaching of music.

ENThe article is an analysis of the role that ethnic music has information of national self-awareness. It also analyses schoolchildren’s opinions on the necessity of ethnic music in learning and determines reasons for schoolchildren’s unwillingness to learn ethnic music. The article is also a representation of the ways and forms in which schoolchildren acquire knowledge in ethnic music. It provides a comparison of the attitudes towards ethnic music between a teacher of music and that of first–graders, and an account on the meaning it has in educational personality development. The authors maintain that the way of implementing ethnic music via both formal and informal education is the most efficient. Analysis based on learners and teachers’ answers indicates that research participants have gained their initial acquaintance with national songs and other forms of ethnic culture in their families, later at kindergartens and schools. Meanwhile, their primary sources of information have been teachers of music. Research conducted includes surveying 189 schoolchildren and 52 teachers of music from different regions of Lithuania. Having compared the research results with those from earlier investigations, we might conclude that the teacher of music is, no doubt, the basic and most active presenter of ethnic music. He/she is mostly deploying Lithuanian ethnic music as an educational means. As a matter of fact, ethnic music does not appear to be an important implement for teachers of music in stimulating schoolchildren’s national self-awareness. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10982
Updated:
2018-12-17 11:40:51
Metrics:
Views: 17    Downloads: 6
Export: