The Impact of ethnic music on Lithuanian adolescents’ national self-awareness

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Impact of ethnic music on Lithuanian adolescents’ national self-awareness
Keywords:
LT
Muzika / Music; Paaugliai / Adolescents.
Summary / Abstract:

LTTeigiama, kad jaunų žmonių tautiniam sąmoningumui teigiamą įtaką daro etninė kultūra, ypač etninė muzika. Šis straipsnis susijęs su etninės muzikos tradicijų tęsimu Lietuvos mokyklose. Taip pat pristatomas mokinių požiūris į būtinybę tęsti etninės muzikos tradicijas. Tiriami keliai ir ištekliai susiję su etninės muzikos pateikimu mokiniams. Muzikos mokytojo vaidmuo analizuojamas kaip nacionalinio įsisąmoninimo ugdytojo naudojant etninę muziką paaugliams. Straipsnyje bandoma nustatyti etninės muzikos veiksmingumą ugdant mokinių tautinį supratimą.Reikšminiai žodžiai: Etninė muzika; Muzika; Paaugliai; Nacionalinis charakteris; Moningumas; Ethnic music; National self-awareness.

ENIt is proposed that national consciousness of young people can be extensively impacted on by ethnic culture and especially ethnic music. This article is related to continuation of ethic music tradition in Lithuanian schools. Also, the attitude of students towards the need to continue the ethic music tradition is presented. The methods and resources related to presentation of ethnic music to students are investigated. The role of a music teacher is analysed as an educator’s in national consciousness using ethic music in work with teenagers. The article also attempts identifying effectiveness of ethnic music in developing national understanding of students.

ISBN:
9524588560
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5815
Updated:
2013-04-28 16:18:51
Metrics:
Views: 17
Export: