Etninės kultūros specialisto poreikis Lietuvos pagrindinio ir vidurinio ugdymo grandyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninės kultūros specialisto poreikis Lietuvos pagrindinio ir vidurinio ugdymo grandyje
Alternative Title:
Demand of ethnic culture specialists in the primary and secondary education sector in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Etninė kultūra; Etninės kultūros mokytojas; Etnologija; Pagrindinis ir vidurinis ugdymas; Specialistų poreikis.
EN
Demand of specialists; Ethnic culture; Ethnology; Main and secondary education; Teacher of ethnic culture.
Summary / Abstract:

LTDėl paplitusių kosmopolitizmo idėjų, integracijos į ES, skaitmeninės revoliucijos iššūkių nūdien sparčiai keičiasi ne tik valstybės ir visuomenės funkcionavimo mechanizmas, bet ir šiuolaikinio jauno žmogaus pasaulėžiūra, vertybinės nuostatos. Ypač sudėtingėja brandžios, tautinę savimonę turinčios asmenybės ugdymas. Šioje situacijoje svarbus vaidmuo tenka etninei kultūrai. Aplaidus etninės kultūros ugdymas šiuolaikinėje švietimo sistemoje lemia skaudžias pasekmes. Vienas iš uždavinių siekiant keisti šią situaciją - parengti profesionalius etninės kultūros specialistus Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms. Straipsnio tikslas - nustatyti etninės kultūros specialistų poreikį pagrindinio ir vidurinio ugdymo grandyje. Straipsnyje keliami šie uždaviniai: išsiaiškinti etninės kultūros ugdymo specialisto pareigybės apibrėžtį; nustatyti kvalifikuotų etninės kultūros mokytojų, etninės kultūros būrelių vadovų ir ekspertų-konsultantų pareigybių poreikį, galimybes ir funkcijas bendrojo ugdymo mokykloje. [Iš leidinio]

ENRelevance of the topic. Due to spreading cosmopolitism ideas, integration into EU, digital revolution challenges not only is the functioning mechanism of the country and the society transforming very quickly, but also the worldview and values of a nowadays young people. The development of a personality with a mature national self-consciousness is becoming especially difficult. During the process of forming a nationalistic personality the role of ethnic culture is especially significant. Even though the importance of ethnic culture is stressed clearly in the legal acts of the Republic of Lithuania, one must admit, that today on a nationwide scale the availability of high quality ethnic culture education for every pupil is still in question. In order to counter the challenges of a contemporary world the aim of Lithuanian education is to optimise the process of ethno cultural education. A rather important stage of this process is a supply and demand analysis of an ethnic culture education specialist, regulation and legitimisation of the post. Object: the demand of an ethnic culture specialist in Lithuania’s general education schools. Aim: to determine the demand of an ethnic culture specialist in elementary and middle schools. They were not chosen randomly, but in order to evaluate the effectiveness of ethnic culture primary and secondary school educational programmes approved on 2012 April 12,h by the Republic of Lithuania’s Minister of Education and Science’s commandment No. V-651 (Valstybės žinios, 2012, Nr. 46-2252).Objectives: Describe the роst of an ethnic culture specialist by determining its functions and categories; Identify the potential and demand of ethnic culture specialists (qualified teachers of ethnic culture, managers for ethnic culture clubs and expert consultants); Submit recommendations for ethnic culture education specialist post validation in Lithuania’s general education schools. Methods: Contents analysis of scholarly works and documents, quantitative analysis - written survey (a questionnaire), qualitative analysis - oral survey (semistructuralised interview), comparative contents analysis of the received data. The extent, organisation and procedure of the research. This research was carried out in 2017 June through October throughout Lithuania. The state of ethnic culture education differs in centres and peripheries of countries, thus during the research the major cities and the districts have been separated. 395 respondents have been questioned in Kaunas, Vilnius and Klaipeda, and 623 in the rest of Lithuania. [...]. [From the publication]

ISSN:
1648-6072; 1392-8198
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82306
Updated:
2021-04-26 19:38:21
Metrics:
Views: 67
Export: