Feasibility of the liberal electricity market under conditions of a small and imperfect market. The case of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Feasibility of the liberal electricity market under conditions of a small and imperfect market. The case of Lithuania
Alternative Title:
Liberalios elektros energijos rinkos tinkamumas mažos netobulos rinkos sąlygomis. Lietuvos atvejis
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2010, t. 16, Nr. 3, p. 555-566
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTXX a. pabaigoje daugelis pasaulio valstybių pradėjo priiminėti gaires dėl elektros energijos rinkos liberalizavo. Liberali elektros energijos rinka jau veikia JAV, Skandinavijoje ir kai kuriose ES valstybėse. Daugeliu atvejų nereguliuojama rinka atitiko lūkesčius, tačiau pasitaikė situacijų, kai buvo grįžta prie reguliuojamos rinkos. Šio straipsnio tikslas – įvertinti, ar nereguliuojama elektros energijos rinka yra tinkama valstybėms su maža netobula rinka. Elektros energija yra visiškai homogeniška ir negali būti sandėliuojama, jos kaina priklauso nuo vartojamo kuro, todėl šiai rinkai ne visada gali būti taikomi kitų ūkio sektorių (gamtinės dujos, vanduo, telekomunikacijos ir kt.) rinkų dereguliavimo pavyzdžiai. Šiame darbe analizuojami nereguliuojamos elektros energijos rinkos privalumai ir trūkumai bei galimos grėsmės, pateikiami pagrindiniai elektros kainos formavimosi principai, analizuojamas nereguliuojamos rinkos tinkamumas Lietuvos elektros energijos rinkai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Elektros energijos kaina; Energetika; Kainos formavimosi principai; Maža netobula rinka; Nereguliuojama rinka; Netobula rinka; Rinka; Deregulated market; Deregulated price; Electricity price; Energy; Energy, electricity price; Imperfect market; Market; Price setting principles; Small imperfect market.

ENAt the end of the 20th century most governments of the world started adopting guidelines on the electricity market liberalization, and the liberal electricity market already operates in USA, Scandinavia and some EU Member States. In most cases the deregulated market has lived up to expectations but there were situations when priority was again given to the regulated market. The aim of this article is to assess whether the deregulated electricity market is a good choice for the countries with a small and imperfect market. Electricity is completely homogenous and it might not be warehoused and its price depends on the fuel used, so the examples of other economic sectors (natural gas, water, telecommunications, etc.) sometimes cannot be applied for this market. This paper analyses the advantages and disadvantages and the potential threats of the deregulated electricity market; moreover, the paper presents the main principles lying behind the electricity price setting and analyses whether the deregulated electricity market fits for Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27000
Updated:
2021-04-14 15:39:55
Metrics:
Views: 19
Export: