Besimokančios organizacijos kūrimo prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Besimokančios organizacijos kūrimo prielaidos
Alternative Title:
Prerequisites for the creation of a learning organization
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2008, Nr. 45, p. 115-126
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Suaugusiųjų mokymasis; Mokymosi galimybės; Besimokanti organizacija; Besimokanti visuomenė; žmogiškieji ištekliai; Adult education; Learning opportunities; Learning organization; Learning society; Human resources.
Keywords:
LT
Besimokanti organizacija; Besimokanti visuomenė; Suaugusiųjų mokymas / Adult education; žmogiškieji ištekliai.
EN
Human resources; Learning opportunities; Learning organization; Learning society.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti žinių ir besimokančių organizacijų vaidmenį šiuolaikiniame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Straipsnio tikslas - pristatyti 2007 m. Vakarų Lietuvoje atliktą kiekybinį tyrimą, kurio metu buvo analizuojamas organizacijų narių požiūris į mokymosi galimybes, taip pat aptarti pagrindines kliūtis, kylančias kuriant besimokančias organizacijas. Valstybei ar organizacijai siekiant tapti konkurencingai ir išlikti sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, labai svarbu sutelkti dėmesį į aukštos kompetencijos žmogiškųjų išteklių kūrimą. Besimokančios organizacijos - tai organizacijos, kurių nariai yra skatinami mokytis ir tobulėti, gauna informaciją apie mokymosi galimybes bei geba dalintis žiniomis. Tačiau atliktas empirinis tyrimas atskleidžia, kad daugelis organizacijų vis dar nesuvokia mokymosi svarbos siekiant išlikti konkurencingame Lietuvos ir globaliame ūkyje. Net 30 proc. organizacijų darbuotojų neturi ar nenori turėti galimybių mokytis. Kiti organizacijos nariai, manantys, kad sąlygos mokymuisi jų organizacijoje yra sudaromos, negauna kokybiškos informacijos. Bendrai poreikį mokytis organizacijose lemia keli veiksniai: išsilavinimas, darbo patirties trukmė ir statusas organizacijoje. Aukštesnio išsilavinimo ir daugiau darbo patirties turintys nariai labiau linkę tobulėti. Aukštesnį statusą užimantys darbuotojai mato daugiau galimybių tobulėti negu tokioje pozicijoje nedirbantys. Tai sąlygoja mažesnes nevadovaujančių asmenų karjeros galimybes ir neprisideda prie besimokančių organizacijų kūrimo.

EN[...] This article analysis the main obstacles for learning in organizations and presents the results on how organization members perceive their learning opportunities in the organization and what peculiarities can be spotted. There are several main reasons that don't motivate them for learning. The biggest problem is the employee's negative attitude towards learning because it creates further problems, such as finances and time management, for the member of organization. According to the researches, financial and moral support from employees produces effective and motivated learning of the members of organization. The research presented in the article reveals that about 30% of members in organizations don't have possibilities for learning in their organization. [...] The other important aspect is that those members of organizations who see opportunities for learning doesn't receive quality service. As research shows, the biggest parts of learners seek to receive skills in management, foreign language or ICT. This reveals that not only attitude of employees and employers toward learning, but also poor quality learning programs are the main obstacles for creating learning organizations. Research data shows that those with higher level of education, more experienced and having higher status in an organization are more willing to learn and see more opportunities to learn. The most important aspect in this observation is that those with lower status in an organization have fewer opportunities to advance in their career and this can be seen as another obstacle for creation of a learning organization. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16995
Updated:
2018-12-20 23:17:36
Metrics:
Views: 73    Downloads: 20
Export: