Suaugusiųjų pasitenkinimo savo darbu ir tęstinio mokymosi sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų pasitenkinimo savo darbu ir tęstinio mokymosi sąsajos
Alternative Title:
Adults' sense of work satisfaction in correlation with continuing studies
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 79, p. 85-90
Keywords:
LT
Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti suaugusių asmenų pasitenkinimo savo darbu ir mokymosi būklę amžiaus, darbo stažo ir išsilavinimo aspektais bei parodyti šių komponentų sąsajas. Tyrimo metu buvo apklausta 1013 darbingo amžiaus Lietuvos moterų ir vyrų iš įvairių šalies vietovių, gyvenančių mieste, kaime ar miesto tipo gyvenvietėse. Tyrimo rezultatai parodė, jog daugiau nei pusė apklaustų asmenų yra patenkinti savo darbu. Kas šeštasis tiriamasis yra visiškai patenkintas savo darbu. Tačiau panaši dalis respondentų jaučia menką pasitenkinimą, o 7 proc. visiškai nejaučia jokio pasitenkinimo atlikdami savo kasdienį darbą. Tyrime nustatyta, kad pasitenkinimas savo darbu sietinas su tiriamųjų išsilavinimu, amžiumi ir stažu. Nustatyta, kad aukštesnio išsilavinimo žmonės yra labiau patenkinti savo darbu, nei menkesnio. Atskleista, kad su amžiumi pasitenkinimas savo darbu didėja. Mažiausiai patenkintų savo darbu rasta asmenų, kuriems yra sukakę 25 metai ar mažiau, kiek daugiau – vyresnio amžiaus tiriamųjų grupėse, t.y. tiems žmonėms, kurie yra nuo 26 iki 55 metų. Daugiausia patenkintų savo darbu tiriamųjų užfiksuota tarp tų, kuriems buvo daugiau nei 55 metai. Panaši situacija fiksuota ir darbo stažo aspektu – juo didesnis darbo stažas, tuo labiau jie yra patenkinti savo darbu. Tyrimas parodė, jog pasitenkinimas savo darbu labiausiai sietinas su darbo atlikimu bei rezultatais, savo poreikių patenkinimu, išorinėmis sąlygomis, o nepasitenkinimas – su išorinėmis sąlygomis. Atlyginimas už darbą tirtiems asmenims dažniausiai nekėlė nei pasitenkinimo, nei nepasitenkinimo.Reikšminiai žodžiai: Suaugusiųjų pasitenkinimas savo darbu; Tęstinis mokymasis; Adults' sense of work satisfaction; Continuing studies.

ENThe objective of the article is to reveal job satisfaction and study progress of adult persons with respect to age, work experience and education and to show interrelations of these components. During a research 1013 Lithuanian adult women and men were polled from different regions of the country, inhabitants of cities, villages and towns. Results of the research showed that more than a half of the respondents were satisfied with their jobs. Every sixth respondent was completely satisfied with his/her job. However a similar part of the respondents felt low satisfaction and 7 percent were completely unsatisfied with their job. The research defined that job satisfaction interrelated with education, age and work experience of the respondents. It was defined that people with a higher level of education were more satisfied with their jobs. It was defined that with age job satisfaction increased. Among least satisfied were people of 25 years old or younger, more such people were of older age, i.e. in the age group from 26 to 55 years old. The highest percentage of people satisfied with their jobs was among the respondents of age older than 55 years old. A similar situation was with respect to work experience: the bigger work experience was the more satisfied with their jobs the respondents were. The research showed that job satisfaction was most related to work performance and results, satisfaction of personal requirements, external conditions, whereas dissatisfaction depended on external conditions. Job salary for the respondents most often caused neither satisfaction not dissatisfaction.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5825
Updated:
2018-12-20 23:06:49
Metrics:
Views: 39    Downloads: 9
Export: