Mokytojų psichosocialinės adaptacijos problemos profesinėje veikloje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų psichosocialinės adaptacijos problemos profesinėje veikloje
Alternative Title:
Psychosocial problems of teachers in the professional activity
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 65, p. 55-62
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas – nustatyti, su kokiomis psichosocialinėmis problemomis mokytojai dažniausiai susiduria savo profesinėje veikloje ir kokie socialiniai demografiniai veiksniai turi įtakos mokytojų patiriamiems sunkumams. Planuojant tyrimą, buvo iškelta hipotezė, kad pedagogai profesinėje veikloje patiria įvairaus pobūdžio sunkumų: tiek asmeninių, tiek tarpasmeninių santykių, tiek su ugdymo procesu susijusių santykių srityje, tačiau tikėtinos ir savitos problemos, būdingos šiuolaikiniams mokytojams. Buvo keliami tokie uždaviniai: nustatyti psichosocialinių problemų, kylančių mokytojų profesinėje veikloje, struktūrą; analizuoti sunkumų, kurių patiria mokytojai, pobūdį bei laipsnį; išsiaiškinti, ar socialiniai demografiniai veiksniai (lytis, amžius, darbo stažas, mokyklos vietovės tipas, klasės, kurioje dirba mokytojas, tipas) turi įtakos profesinėje veikloje reiškiantis mokytojų patiriamiems sunkumams. Buvo taikytas anketinės apklausos metodas. Tyrime dalyvavo 149 Šiaurės Lietuvos regiono bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai. Atskleista, kad mokytojų darbo sėkmė, pasitenkinimas savo profesija ir profesinės veiklos reikšmingumo suvokimas priklauso nuo gebėjimų įveikti sunkumus, kylančius pedagogo darbe. Jeigu pedagogai išsako daugybę problemų ir neranda jų sprendimo būdų, galima manyti, kad jiems būdingas nepakankamas profesinis adaptyvumas. Tyrime dalyvavę mokytojai patiria daug sunkumų savo profesinėje veikloje. Tai rodo ir šių sunkumų rangavimo pagal jų pabrėžimo dažnumą duomenys, ir susiformavę integralūs problemų kompleksai, faktoriai.Reikšminiai žodžiai: Mokytojai; Psichosocialinės problemos; Mokykla; Teachers; Psychosocial problems; Schools.

ENThe success of work, professional level and good relations with pupil, their parents and colleagues are conditioned by the teachers' satisfaction with their professional activities, sensibility of these activities and the experiences of value and competence of oneself as a teacher. It was aimed to find out, what are the most frequent problems, which the teachers experience in their professional activities in present conditions by this research. One hundred and forty nine teachers participated in this research. They were provided with the scale of problems that can be foreseen. The factual analysis of data of this research helps to reveal the structure of difficulties, which appears in the professional activities of teachers. Six meaningful factors are exposed: the professional incompetence, the discord with parents of pupil, the dissatisfaction with self profession, the professional weariness, the discord with colleagues and the dissension with pupil. These factors reflect the structure of problems, which appears in the work of teachers. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551; 1434-8748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31595
Updated:
2018-12-17 11:13:31
Metrics:
Views: 50    Downloads: 15
Export: