Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos decentralizacija: pedagogų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos decentralizacija: pedagogų požiūris
Alternative Title:
Decentralisation of the system of upgrading qualification of pedagogues: the pedagogues’ attitude
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 70, p. 149-153
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTLietuvos pedagogų požiūris į kvalifikacijos tobulinimo decentralizaciją yra teigiamas. Pagrindiniu kvalifikacijos tobulinimo sistemos privalumu pedagogai nurodo kvalifikacijos tobulinimui eikvojamų laiko sąnaudų mažinimą. Šią nuostatą išreiškia skirtingą kvalifikaciją įgiję pedagogai. Tačiau kvalifikacijos tobulinimo decentralizacijos sąlygomis pasigendama bendravimo su visos šalies pedagogais, teigiama, kad daugiau asmeninių lėšų tenka naudoti kvalifikacijos tobulinimo renginių finansavimui, sumažėja galimybė betarpiškai susipažinti su šalies sostinės kultūrinio gyvenimo pokyčiais. Skirtingų kvalifikacinių kategorijų mokytojų požiūris į kvalifikacijos tobulinimo sistemos decentralizacijos trūkumus statistiškai nepatvirtinamas. [Iš leidinio]

ENLithuania’s pedagogues’ attitude to decentralisation of upgrading qualification is positive. The pedagogues indicate that the main advantage of the qualification upgrading system is the reduction of time spent on qualification upgrading. Pedagogues who acquired different qualification express such an attitude. However, under the conditions of decentralisation of qualification upgrading there is a lack of communication with the pedagogues of all country, it is stated that more personal funds are spent on financing qualification upgrading events, the possibility to directly become acquainted with changes in cultural life of the capital decreases. The attitude of teachers who have different categories of qualifications to the drawbacks of the decentralisation of the qualification upgrading system has not been confirmed statistically.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8207
Updated:
2018-12-20 23:01:18
Metrics:
Views: 36    Downloads: 8
Export: