Tarp laikinosios sostinės ir amžinojo miesto : Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatijos keliais : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp laikinosios sostinės ir amžinojo miesto: Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatijos keliais: recenzija
In the Journal:
Istorija [History]. 2009, Nr. 73, p. 79-81
Recenzuojama knyga: Tarp politikos ir diplomatijos : Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008. 762 p.
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Respublika; Šventasis Sostas; Diplomatinė atstovybė; Diplomatinis korpusas; Konkordatas; Vilniaus kraštas; Diplomatijos istorija; Algimantas Kasparavičius; The Republic of Lithuania; Holy See; Diplomatic mission; The diplomatic corps; Lietuva ir Vatikanas; Concordat; Lietuva ir Šventasis Sostas; Vilnius region; Kasparavičius Algimantas; Lietuvos diplomatija; The history of diplomacy; Algimantas Kasparavičius; 1918-1940; Vilniaus problema; Katalikų bažnyčia; Vatikanas; History of diplomacy; Vatican.
Keywords:
LT
Algimantas Kasparavičius. Tarp politikos ir diplomatijos : Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika; Diplomatija / Diplomacy.
Summary / Abstract:

LTLietuvos diplomatijos istorijoje pamažu uždengiami balti langeliai. Neseniai pasirodžiusi istoriko Algimanto Kasparavičiaus solidžios apimties monografija, skirta Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių istorijai, reikšmingai papildė gausėjančius Lietuvos diplomatijos istorijos tyrimus. Simboliška, kad ši studija pasirodė 2008–aisiais, kai minime Lietuvos valstybingumo devyniasdešimtmetį. Ši sukaktis būtų neįmanoma be Lietuvos diplomatinės tarnybos veiklos, tad lygiai taip pat simboliška, jog šiemet tokią pat garbingą sukaktį mini ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Sunkiai rasime valstybę, su kuria Lietuvos santykiai per anuos du nepriklausomybės dešimtmečius nė karto nebuvo aptemę. Todėl nenuostabu, kad anuomet Lietuvos ir Šventojo Sosto dvišaliuose santykiuose taip pat dominavo įtampa, nepasitikėjimas, konfliktai, kuriuos lėmė Lietuvos teritoriniai interesai, principinė nesantaika su kaimynine Lenkija, painūs Lietuvos vidaus politikos vingiai bei Šventojo Sosto pastangos įvykių eigą pakreipti ne visuomet Lietuvos valdantiesiems naudinga linkme. Skaitant knygą, ypač paskutinius skyrius, susidaro įspūdis, kad skaitai Rytų ir Vidurio Europos diplomatijos istoriją. temos nagrinėjamos išsamiai ir patraukia smalsų skaitytoją, kuris galbūt specialiai diplomatijos istorija nesidomi. Reikia tikėtis, kad ši knyga "nenusės" vien viešosiose bibliotekose ir istorikų specialistų knygų lentynose, o pasieks knygynus ir platesnę skaitytojų auditoriją. Patrauklus medžiagos dėstymas ir lengvas rašymo stilius turėtų sužavėti ne vieną Lietuvos istorijos entuziastą.

ENGradually, white boxes in history of Lithuanian diplomacy are being closed. The monograph of solid volume by historian Algimantas Kasparavičius on general release intended for the history of diplomatic relations between Lithuania and the Vatican is an important complement to the growing number of historical researches of Lithuanian diplomacy. It is symbolic that this study appeared in 2008, when we celebrate the ninetieth anniversary of statehood of Lithuania. This anniversary would not be possible without the activity of Lithuanian diplomatic service, therefore it is also symbolic that Lithuanian Ministry of Foreign Affairs is also commemorates the same honorable anniversary this year. It is difficult to find the country where the relations of Lithuania would never darkened during the other two decades of independence. Therefore, it is not surprising that then tension, mistrust and conflicts dominated in bilateral relations between Lithuania and the Holy See, which were determined by Lithuanian territorial interests, principal rift with neighboring Poland, complicated vicissitudes of domestic politics of Lithuania and the efforts of the Holy See to angle the course of events in the direction of not always useful one for the ruling in Lithuania. When reading the book, especially the last chapter, it gives an impression that you read the history of diplomacy in Middle and Eastern Europe.The topics are examined in detail, and capture the attention of curious reader, who may not be especially interested in the history of diplomacy. It should be hoped that this book will prevent "settlement" only on the shelves of public libraries and historians experts, but will reach bookstores and a wider auditorium of readership. Attractive enunciation of material and an easy writing style should captivate a number of enthusiasts of Lithuanian history.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21702
Updated:
2018-12-17 12:29:04
Metrics:
Views: 20    Downloads: 11
Export: