Pirmasis Telšių vyskupas Justinas Staugaitis (*1866 - †1943)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmasis Telšių vyskupas Justinas Staugaitis (*1866 - †1943)
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2011, Nr. 42, p. 74-100. Telšių vyskupijai - 85 metai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Klaipėda; Klaipėdos prelatūra; Paskyrimas; Staugaitis, Justinas; Telšiai; Telšių vyskupas Justinas Staugaitis; Telšių vyskupija; Valančius, Motiejus; Vatikanas; Veikla; Vyskupas; Vyskupas Justinas Staugaitis; Žemaitija (Samogitia); Activity; Appointment; Bishop; Bishop Justinas Staugaitis in Telšiai; Bishop Justinas Staugaitis, Vatican; Diocese of Telšiai; Klaipėda; Staugaitis, Justinas; Telšiai; The Klaipėda prefecture; Valančius, Motiejus; Žemaitija.
Keywords:
LT
Klaipėda; Klaipėdos prelatūra; Paskyrimas; Telšiai; Telšių vyskupija; Vatikanas; Vyskupas; Dvasininkija / Clergy.
Summary / Abstract:

LTPranešime kalbama apie dar mažai tyrinėtą temą – pirmąjį Telšių vyskupą Justiną Staugaitį, kurio pastangomis Žemaitijoje formavosi religijos ir kultūros centras – Telšiai su vyskupijos kurija, kunigų seminarija, kitomis religinėmis ir socialinėmis institucijomis. Vyskupo J. Staugaičio dėka Bažnyčios autoritetas Žemaitijoje atgavo buvusią Didžiojo Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus laikų šlovę, buvo sutvarkyta Klaipėdos prefektūra, kuri vėliau prijungta prie Lietuvos bažnytinės provincijos. Vyskupo, politiko, Vasario 16 akto signataro Justino Staugaičio gyvenimas ir jo darbai – tai ne tik gražus palikimas, bet ir pavyzdys jaunajai kunigų ir tikinčių pasauliečių kariai. [Iš leidinio]

ENPaper deals with a less investigated subject – the life and activities of the first bishop Justinas Staugaitis in Telšiai. By his efforts were developed bishop 's curia, established the theological college, different confessional and social institutions. By his attempt Žemaitija (Samogitia) have regained the former glory of the times of Great samogitian bishop Motiejus Valančius. The Klaipėda prefecture later was switched in Lithuanian Calolic Province under the big care of the first Telšiai bishop. The life and labours of the Lithuanian bishop, politician, the signatory of the February Act for the Independency of Lithuania, Justinas Staugaitis – also is the valuable abandonment and stimulating Standard for the younger generation of the priestes and congregation. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
  • Justinas Staugaitis : vyskupas, politikas, tautos dvasios ir valstybės puoselėtojas / Stasys Vaitekūnas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011. 454 p.
  • Mano atsiminimai / Justinas Staugaitis ; [parengė. Vilnius : Katalikų akademija, 2006. 624 p.
  • Tarp politikos ir diplomatijos : Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika / Algimantas Kasparavičius. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008. 762 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45417
Updated:
2019-02-11 20:04:25
Metrics:
Views: 27
Export: