Stebuklingi Lietuvos dominikonų provincijos paveikslai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stebuklingi Lietuvos dominikonų provincijos paveikslai
Alternative Title:
Miraculous dominican pictures of the province of Lithuania
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2002, t. 25, p. 195-206. Paveikslas ir knyga : LDK dailės tyrimai ir šaltiniai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Stebuklingi paveikslai; Dominikonai; Juozapas Grigalius Tomas Šymakas; Švč. Mergelė Marija.
Keywords:
LT
Dominikonai; Religinis menas / Religious art; Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LTXVII a. katalikų raštuose kalbėjimą apie paveikslus kaip tokius pakeitė konkrečių Švč. Mergelės Marijos, Jėzaus Kristaus, šventųjų vyrų bei moterų atvaizdų garsinimas. Straipsnyje pristatomas Vilniaus dominikono Juozapo Grigaliaus Tomo Šymako tekstas (nedidelė šio autoriaus veikalo "Pamokslininkų vienuolijos prerogatyva" dalis). Analizuojamas XXXIII įrodymas "Švč. Mergelė Marija pamokslininkų ordiną puošia įvairiomis relikvijomis ir savo bei Sūnaus stebuklingais paveikslais". Šis įrodymas pradedamas hierarchinę visa ko sanklodą įamžinančia analogija, aptariama paveikslo samprata, tekste apmąstoma dieviška stebuklingų paveikslų kilmė, jų ir relikvijų lygiavertiškumas ir bendra paskirtis būti žmogui sektinu pavyzdžiu. Vardijami ankstyvosios krikščionybės laikų ir vėlesni Švč. Mergelės, Nukryžiuotojo Jėzaus ir įvairių šventųjų parodyti stebuklai: išgydymai, pagalba vaduojantis nuo priešų, paveikslų stebuklingumą liudijantys jų kraujavimas ir ašarojimas. Daugiausia pavyzdžių Šymakas pateikia iš dominikonų kronikų, lakoniškai aprašo garsiuosius paveikslus ir relikvijas iš Ispanijos, Italijos. Po stebuklų minėtuose kraštuose skaitytojas sugrąžinamas į savas geografines platumas, pristatant daugumą vietinių šventų atvaizdų. Dominikonų ordino šventovėse labiausiai garbinti Švč. Mergelės ir Jėzaus atvaizdai. Iš "Prerogatyvos" liudijimų bei išlikusių kūrinių dominikonų bažnyčiose aiškėja, kad Lietuvos dominikonai puoselėjo Švč. Mergelės Marijos, Dangaus Karalienės ikonografiją.

ENIn the 17 c., talking about the paintings as such was replaced by the glorification of specific images of St. Virgin Mary, Jesus Christ and other saints. The article presents the text by the Vilnius Dominican Juozapas Grigalius Tomas Šymakas (small part of the work Pamokslininkų vienuolijos prerogatyva written by this author). The evidence 33 “St. Virgin Mary decorations in the relics of the Order of Preachers, including the wonder pictures of herself and her Son” is analyzed. The evidence starts with the analogy eternalizing the hierarchical embedding of everything, and then the concept of a painting is described. The article discussed the supernal origin of the wonder paintings, the equality of paintings nd relics, and the general purpose of being the example for human to follow. Also, the article lists the miracles made by the St. Virgin Mary, Jesus Christ and the other saints during the period of Early Christianity, .e. cures, support when emancipating from enemies, bleeding and watering of the paintings. The majority of the examples given by Šymakas are taken from the chronicle of Dominicans; he neatly describes the paintings from Spain and Italy. After introducing the reader with the miracles in the mentioned countries, he/she is taken back to the native land describing the majority of the local images of the saints. The Order of Dominicans mostly worshiped the paintingsof St. Mary and Jesus in their sanctuaries. The attestations in Prerogatyva and the works in the Dominican churches show that Lithuanian Dominicans cherished the iconography of the St. Virgin Mary and the Queen of Heaven.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16353
Updated:
2018-12-17 11:01:49
Metrics:
Views: 31    Downloads: 16
Export: