Glotoedukologija : kalbų mokymo (-si) tyrimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Glotoedukologija: kalbų mokymo (-si) tyrimai. [D.] 2, Lingvodidaktika
Publication Data:
Kaunas : VDU l-kla, 2006.
Pages:
434 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Autodidaktika; Glotoedukologija; Individas; Komunikacijų kompetencijų modelis; Komunikacinės kompetencijos; Lingvodidaktika; Metakognityvinis mąstymas; Mokymas(sis); Svetimos kalbos; Autodidactics; Communicative competences; Foreign languages; Glotoeducology; Individuals; Linguodidactic; Method of communicative competences; Teaching/learning; The metacognitive thinking.
Contents:
Pratarmė — Sintetinė lingvodidaktikos paradigma — Lingvodidaktikos dalykas — Pagrindinės lingvodidaktikos dimensijos — Kalbos ugdymo programų modeliai, jų apžvalga. Sintetinė kalbų vadovėlių paradigma — Kalbos ugdymo pedagoginiame procese generalinė strategija: sintetinė kalbų pedagogika, jos dėsniai, nuostatos ir didaktiniai principai — Specifiniai koordinuoto kelių kalbų mokymo(-si) sintetinės paradigmos principai — Kalbos ugdymo metodai kaip būdų sistema — Sintetinis komunikacinių kompetencijų ugdymo modelis — Lingvodidaktikos raidos apybraižos. 1960-2006 metų analitiniai straipsniai, ištraukos bei komentarai — Sintetinės lingvodidaktikos sampratos, jos kristalizacijos procesas — Kalbinės veiklos atskirų formų ir lygių komunikacinių kompetencijų formavimo(-si) tyrimai — Racionalaus skaitymo kompetencijų, gebėjimų ugdymas mokant kelių kalbų — Rašytinės kalbos kompetencijų, gebėjimų ugdymas mokant kelių kalbų — Šnekamosios ir rašytinės kalbos ugdymas mokant kelių kalbų sąryšingumas — Autonominis svetimosios kalbos ugdymas - sintetinės paradigmos realizavimo tąsa — Oficialūs atsiliepimai apie autorių ir jo glotoedukologinius leidinius — Epilogas — Glotoedukologijos terminai — Cituojama literatūra ir šaltiniai — Apie autorių ir jo leidinius, skirtus glotoedukologijos problematikai.
Keywords:
LT
Autodidaktika; Glotoedukologija; Individas; Komunikacija / Communication; Lingvodidaktika; Metakognityvinis mąstymas; Užsienio kalbos / Foreign languages.
EN
Autodidactics; Communicative competences; Glotoeducology; Individuals; Linguodidactic; metacognitive thinking; Method of communicative competences.
Summary / Abstract:

LTMonografiją sudaro dvi dalys, oficialūs atsiliepimai apie autoriaus leidinius glotoedukologijos tema bei glotoedukologijos terminų komentuojamasis žodynėlis. Pateikiama autoriaus autobiografija (lietuviškai, angliškai, rusiškai), taip pat glotoedukologijai, ypač lingvodidaktikai skirti autoriaus leidiniai, jų bibliografija. Uždavinys - teoriškai pagrįsti originalią, svetimųjų kalbų mokymo(-si) sintetinę paradigmą - sintetinį individualizuotą komunikacinių kompetencijų ugdymo modelį, nes dabartiniai strateginiai kalbų mokymo(-si) modeliai nebepajėgūs tenkinti nūdienos reikalavimų. Sintetinis individualizuotas modelis lengvina kalbų mokymą(-si), leidžia realizuoti užsienio kalbų auditorinį ir autonominį mokymąsi, padeda realius pagrindus kalbų mokymosi autodidaktikai, labai svarbiai tęstinio kalbų mokymosi (lifelong) realizavimui. Antrojoje dalyje pateikiami straipsniai ta kalba, kuria buvo spausdinami. Šią dalį sudaro ne vien straipsniai, bet ir autoriaus dabartiniai samprotavimai.

ENGlotoeducology in two volumes is the result of the author's forty-five-year research experience. The monograph grounds a new synthetic individualized method of communicative competences, its paradigm. The essence of it comprises versatile development of individual, dimensions of coordinated teaching/learning of several languages, autodidactics, and the basics of the development of the metacognitive thinking. The monograph contains plenty of material relevant for teachers, postgraduate and doctoral students and for other researchers of teaching/learning of several languages. The aim of the book is to facilitate teaching/learning process of mother tongue as well as foreign languages, which is significant for Lithuania being a particular bridge between the West and the East.

ISBN:
9955121181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16311
Updated:
2020-10-21 21:31:06
Metrics:
Views: 44
Export: