Komunikacinės kompetencijos, jų ugdymo (-si) kai kurios strateginės ir taktinės problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunikacinės kompetencijos, jų ugdymo (-si) kai kurios strateginės ir taktinės problemos
Alternative Title:
Communicative competences, some of their strategic and tactical teaching/learning problems
In the Journal:
Santalka. 2006, t. 14, Nr. 4, p. 50-59
Keywords:
LT
Autonominis mokymasis; Glotologas; Kalbiniai gebėjimai; Kalbų gebėjimai; Komunikaciniai gebėjimai; Komunikacinės kompetencijos; Lingvistinė didaktika; Metakognityvinė kompetencija; Sintetinis individualusis komunikacinių gebėjimų ugdymo modelis; Sintetinis individualusis komunikacinių kompetencijų ugdymo modelis; Taksonomija.
EN
Autonomous learning; Communicative competences; Language abilities; Language abilities, the synthetic individualized model of the development of communicative competence; Linguadidactics; Metacognitive competence; Taxonomy; The synthetic individualized model of the development of communicative competence.
Summary / Abstract:

LTStraipsniu siekiama padėti pedagogui realizuoti Europos Tarybos iškeltą Europos Sąjungos šalims nuostatą: užtikrinti, kad abiturientai, kartu ir studentai, labai gerai, meistriškai išmoktų gimtąją ir bent dvi užsienio kalbas (Modern 2001). Šio tikslo pasiekti galėtų padėti racionalesnis besimokančiųjų kalbinių gebėjimų ugdymas, kryptingesnė autonominio kalbos mokymosi strategija ir taktika, sintetinis komunikacinių kompetencijų ugdymo modelis. Straipsnyje pagrįsta nauja originali komunikacinės kompetencijos samprata, kuri galėtų lengvinti grynosios daugiakalbystės individo psichikoje formavimąsi. Šį tikslą pasiekti, kaip rodo tyrimai, padeda taksonomija, metakognityvinio mąstymo puoselėjimas, autonominis kalbų mokymasis, sintetinis individualizuotas komunikacinių kompetencijų ugdymo (-si) modelio nuostatų įdiegimas. Kelių kalbų geras išmokimas – bendravalstybinis reikalas, Lietuvai tampant visaverte Europos Sąjungos nare. Labai geras, koordinuotas kelių kalbų mokėjimas yra valstybinės reikšmės uždavinys. Todėl reikalingos bendros valstybės, įvairių sričių mokslininkų, vadovėlių autorių, kalbų pedagogų, mokinių (studentų), jų tėvų koordinuotos pastangos. Pedagogai turėtų įsisąmoninti įvairius sintetinio modelio pagrindimo, jo taikymo ypatumus, kad vidurinės ir aukštosios mokyklos turėtų sistemingam kalbų ugdymui (-si) Lietuvos sąlygomis pritaikytus mokymo ir mokymo(-si) priemonių kompleksus.

ENThe aim of the paper is a strategic one. The author seeks to help an educator to realize the provision set by the European Board of languages to the EU countries: both school-leavers and students should master a second language. It is an achievable goal if we develop students' language abilities in a rational way, form their autonomous language learning, purposefully implement learning/teaching of the synthetic model of communicative competences. (7; 8; 9). The original notion of communicative competency is grounded in the paper. The mentioned notion might facilitate the process of the multilingualism formation in an individual's mind. Several things may help for this goal realization: taxonomy, the development of metacognitive way of thinking, the implementation of the provisions of the synthetic model of the communicative competences development into the coordinated process of teaching/learning several languages (educators, learners, the authors of authentic study programmes, text books for Lm, L1, L2, etc.)The mentioned provisions of the European Board are the multinational affair if Lithuania seeks to become a full-fledged member of the EU. The paper is of a debatable character. [From the publication]

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16209
Updated:
2018-12-17 11:53:42
Metrics:
Views: 74    Downloads: 7
Export: