Racionalaus tyliojo skaitymo kompetencija ir sintezuotas jos ugdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Racionalaus tyliojo skaitymo kompetencija ir sintezuotas jos ugdymas
Alternative Title:
Competency of rational silent reading, its synthesized development
In the Journal:
Santalka. 2006, t. 14, Nr. 2, p. 54-65
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Racionalus tylusis skaitymas; Kompetencija; Aukštuma B2; Normatyvai; Skaitymo tempas; Metakognityvinis modelis; Rational silent reading; Competency; Vantage (B2); Norms; Speed of reading; Metacognitive model.
Keywords:
LT
Aukštuma B2; Kompetencijos / Competencies; Metakognityvinis modelis; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Normatyvai; Racionalus tylusis skaitymas; Skaitymo tempas.
EN
Metacognitive model; Norms; Rational silent reading; Speed of reading; Vantage (B2).
Summary / Abstract:

LTEuropos Tarybos ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos dokumentai orientuoja užtikrinti labai gerą, meistrišką trijų kalbų išmokimą (Aukštuma B2). Ši nuostata susijusi ir su individo racionalaus tyliojo skaitymo įgytu lygiu. Racionalaus tyliojo skaitymo požiūriu Lietuva labai atsilieka nuo kitų šalių. Straipsnyje siekiama iškelti šią problemą ir ieškoti konkrečių priemonių jos sprendimui (originalios programos, vadovėlių sukūrimas ir kt.). Autoriaus 35-erių metų empiriniai tyrimai aprėpia daugiau nei 5 000 mokinių, studentų, dėstytojų, įvairių sričių darbuotojų, baigusių vidurines mokyklas. Analizuojamos racionalaus skaitymo pagal B2 lygį turinio, kompetencijų svarbiausios dimensijos ir dėsningumai, taip pat pateikiamos išsamios rekomendacijos, kaip gerinti racionalaus skaitymo kokybę. Tyrimo rezultatai, glotoedukologinė, psichologinė, psicholingvistinė, fiziologinė, lingvistinė ir kt. literatūros šaltinių analizė leidžia kviesti pedagogus, mokslininkus aktyviai įsitraukti į šios problemos sprendimą naujomis sąlygomis.

ENThe European Board documents [6] approved by the Ministry of Education [7, 8] orient the European countries, teachers to ensure a very good, masterful acquisition of three languages (Vantage B2). This attitude is related to an individual’s acquired level of the rational silent reading. The author has been interested in the problem of rational silent reading for 35 years. In the empirical research and experiments there took part more than 500 pupils, students, teachers, employees of different spheres, secondary schools graduates. From the point of view of rational silent reading Lithuania is significantly lagging behind other countries. There are many reasons for that. In order to highlight them there has been briefly studied the content of the rational silent reading according to B2 level; touched on the most significant dimensions of this competency, reviewed the consistent patterns and content of the teaching and learning process of the rational silent reading as well as the norms of such reading in Lithuanian, English, Russian, French. Some research results are presented. At the end there has been given the whole mosaic of recommendations, based on the research, different glottoeducological, psychological, psycholinguistic, physiological, linguistic, etc literature. The aim of the article is to invite teachers, scientists to participate actively in this problem solution under the new Lithuanian conditions. [From the publication]

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16117
Updated:
2018-12-17 11:53:30
Metrics:
Views: 25    Downloads: 8
Export: